Digitale ledenbijeenkomst wordt verplaatst

Enkele weken geleden hebben wij jullie een bericht gestuurd waarin werd meegedeeld dat wij goede stappen hebben gemaakt richting een sociaal plan voor de medewerkers van DEEN. Wij hadden jullie ook uitgenodigd voor een digitale ledenvergadering voor donderdag 22 april. Het blijkt echter dat wij de aangepaste cao-teksten later zullen ontvangen dan gedacht. Om deze reden wordt de ledenvergadering verplaatst naar een later moment.

Naar verwachting zullen wij eind april een aangepaste versie van het sociaal plan ontvangen. Daarin zullen de opmerkingen van de vakbonden en wijzigingen die de partijen samen overeen zijn gekomen worden opgenomen. Wanneer de tekst klaar is, ontvangen jullie weer een uitnodiging voor een digitale ledenbijeenkomst. Jullie zullen ook de teksten ontvangen om zelf vooraf door te nemen en eventuele vragen kunnen tijdens de ledenvergadering worden besproken.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn, dan kan je dat altijd alvast naar één van ons mailen. 

Mede namens Tjitze van Rijssel (t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl)

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 20 43 61 65
E  s.faez@cnvvakmensen.nl