Al het nieuws

Details VVR-regeling KLM bekend

De details van de eenzijdig door KLM afgekondigde VVR-regeling zijn inmiddels bekend. Bonden zijn nader ingelicht over de regeling en over hoe KLM haar uitvoert.

Inhoud van de VVR
De inhoud van de VVR kan je op hoofdlijnen als volgt karakteriseren:

1) De regeling gaat niet over gedwongen ontslag, maar vindt wel plaats omdat KLM het personeelsbestand wil reduceren en wil anticiperen op verwachte overcapaciteit. KLM hoopt dat zoveel mogelijk medewerkers er gebruik van gaan maken.

2) KLM garandeert dat als je deelneemt aan deze vrijwillige vertrekregeling er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld die je WW-aanspraak niet in de weg zit. CNV-juristen kunnen op jouw verzoek een check doen op of de vaststellingsovereenkomst inderdaad "WW-proof" is. En mocht je in de WW belanden, dan heb je vanwege het betalen van de PAWW-premie recht op een langere WW-duur en betere WW-opbouw dan wat de wet garandeert (maximaal drie jaar WW in plaats van twee jaar). In plaats van na gebruikmaking van deze regeling te maken te krijgen met de WW, kan je er ook voor kiezen - mits je oud genoeg bent natuurlijk! - om je pensioen naar voren te halen.

Vergoeding

3)De vergoeding bedraagt een kwart maandsalaris per eerste tien dienstjaren en een maandsalaris per dienstjaar daarna. Dat kan oplopen tot maximaal 1,5 jaarsalaris, een hogere uitkering verstrekt KLM niet. Je vakantiegeld, ORT, variabele beloning MSG en eindejaarsuitkering tellen mee voor de vergoeding. Je DI-Budget en winstuitkering niet.

4) De vergoeding wordt nooit hoger dan 80% van je bruto-inkomen tot aan je AOW-datum als je was blijven werken. Let wel, voor de medewerkers waarbij dat het geval is, die maximering, vindt er geen verrekening plaats met je inkomsten uit je eventuele WW-uitkering of je vervroegde pensioenuitkering. Waardoor je per saldo toch hoger uit kan komen qua bruto-inkomen tot aan de AOW-datum. Of dat daadwerkelijk zo is, hangt af van je individuele situatie. Zo is er bijvoorbeeld een inkomensgrens van 4770 Euro per maand (omgerekend met bijvoorbeeld vakantiegeld, ORT en eindejaarsuitkering) waarboven je geen WW opbouwt.

5)De regeling kent ook een bodem qua vergoeding voor mensen die uiterlijk eind 2025 maximaal drie jaar voor hun AOW-datum zitten. Die bodem is per maand tot aan je AOW-datum 1767 Euro bruto per maand (deeltijd naar rato) voor 36 maanden. Ook hierbij geldt een maximum van 80% van je bruto-inkomen tot aan je AOW-datum als je was blijven werken. Overigens telt altijd de hoogste vergoeding. Dus als je bijvoorbeeld met het recht op 18 keer je maandsalaris hoger uitkomt dan met het recht op 36 keer 1767 Euro per maand, dan geldt de vergoeding voor 18 keer je maandsalaris. Het is wel of de ene vergoeding óf de andere.

Is het slim om nu te vertrekken ?

6)
Veel van jullie vragen je af of je niet een hogere vergoeding zou krijgen (en daarbij een betere inkomensverzekering) bij gedwongen ontslag in plaats van bij vrijwillig vertrek. Wij kunnen dat als CNV niet 100% garanderen. Er staat een betere vergoeding bij gedwongen ontslag in je cao (bijlage 15), maar KLM kan nog met een verzoek komen aan vakbondsleden om wegens financiële redenen tot een andere regeling te komen.Zo is bij de vorige grote reorganisatie (HPO) bijlage 15 niet toegepast maar een transitiecentrum opgericht waarbij vertrek (ook) werd geregeld met een vrijwillige vertrekregeling. Voor de meeste medewerkers (behalve die met korte dienstverbanden) geldt overigens dat de vrijwillig vertrekregeling wel een stuk beter is dan het wettelijk minimum dat werkgevers moeten betalen bij ontslag (de zogeheten transitievergoeding).

In een noodscenario (failissement) is er daarnaast helemaal geen sprake van een vergoeding. CNV zal er natuurlijk altijd voor knokken om een zo'n goed mogelijke regeling af te spreken bij gedwongen ontslag en vindt het logisch dat de vergoeding bij gedwongen ontslag hoger is dan bij vrijwillig vertrek, maar we wil je ook open en eerlijk voorlichten. Bij voorbaat de VVR afraden aan iedereen doen we dan ook niet.

7) Ook vragen veel van jullie zich af of er sprake is van ontslagbescherming vanwege de lengte van het dienstverband. Dat gaat deels op als KLM bij gedwongen ontslag je functie handhaaft maar wel het aantal collega's op je huidige functie reduceert. Dan wordt het zogeheten afspiegelingsbeginsel gehanteerd waarbij van de collega's in je leeftijdscategorie de mensen met het langste dienstverband de meeste ontslagbescherming genieten. Hoe dat werkt vind je in bijgaande toelichting door de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/afspiegelingsbeginsel

8) Een andere vraag die we veel horen is op hoeveel personeelsreductie KLM nu uit is, want dat helpt om een afweging te maken. KLM wil daar vooralsnog geen mededelingen over doen, mede omdat de situatie nog zo onvoorspelbaar is. De enige informatie die wel beschikbaar is, is een statement richting de pers bij de kwartaalpresentatie van Air France - KLM, waarbij is aangegeven dat de groep (let wel, niet KLM specifiek) nu anticipeert op een structurele capaciteitsreductie van minimaal 20% ten opzichte van het pre-crisisniveau van 2019.

Assistentie CNV

Natuurlijk zijn er meer opmerkingen te plaatsen over de regeling omtrent vrijwillig vertrek en zal het voor velen een dilemma zijn om er gebruik van te maken. Lees dan ook vooral de details van de regeling goed door (zie bijlages met communicatie van KLM) en maak gebruik van de advisering die KLM heeft opengesteld, bijvoorbeeld de tool om de hoogte van je vergoeding te berekenen. 

Als je er vragen of opmerkingen hierover heeft, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. CNV is graag bereid om met je te sparren en mee te denken over of het verstandig is voor je om gebruik te maken van de regeling.

Downloads