Al het nieuws

Deeltijd 5 Opkomsten (D5O) bij Ground Services KLM

Sinds bekendmaking van het voornemen van KLM om alle deeltijders bij Ground Services te verplichten om vijf dagen in de week te gaan werken is er veel gebeurd. Een update hierover van het CNV.

Contact met GC-leden
CNV onderhoudt goed contact met onze leden in de groepscommissie over de roostervoorstellen van KLM. CNV is van mening dat de GC’s uitstekend werk hebben verricht door kritische geluiden van mensen die helemaal in de knel komen met werk en privé te verzamelen en te delen met de bedrijfsleiding. Ook blijkt het grote gebrek aan draagvlak voor deze maatregel overduidelijk uit de rapportage van de GC’s. Wij hopen dat dit KLM overtuigt van het afzien van een instemmingsaanvraag over de roosters gebaseerd op dit onzalige plan.

Formeel overleg met KLM ?
CNV vreest een juridische escalatie, maar is daar niet op uit. Natuurlijk zeggen we daarom niet bij voorbaat nee tegen een niet-juridische oplossing als dat in jullie belang is. Maar dan moet D5O van tafel om te komen tot een gesprek over wat wel draagvlak heeft onder medewerkers. Mocht er formeel overleg tussen KLM en bonden mogelijk zijn op basis van deze insteek dan staat CNV daarvoor open. Maar we zijn wel sceptisch daarover. Dit omdat KLM nog steeds niet is afgestapt van het principe dat deze maatregel gewoon passend is binnen de cao en dus een uitkomst in overleg met bonden niet noodzakelijk is. Wij willen er daarbij op wijzen dat KLM ons geen onredelijkheid kan verwijten. Niet voor niks heeft CNV toen de crisis uitbrak soms impopulaire tijdelijke afspraken gemaakt over het flexibeler inzetten van medewerkers. Maar dat was een afspraak in goed overleg met vakbonden en daarin zit het grote verschil met wat er nu gebeurt in onze ogen.

Juridische voorbereidingen
Als er een juridische oplossing onverhoopt wél noodzakelijk is dan zullen we onze leden juridisch bijstaan. Uit overleg met onze juristen is het verzoek gekomen om nog niet alles in te sturen naar CNV omdat we verwachten dat het nog wat tijd duurt voor dit in juridische zin noodzakelijk wordt. Maar het verzoek is wel om zaken alvast klaar te zetten voor mocht het helaas toch zover komen, zodat we bij een uitvraag snel kunnen handelen.

Vier zaken zijn van belang om te verzamelen en alvast “op de plank te leggen”:

- Je arbeidscontract.

- Een (eventueel) bewijs van toezeggingen in het verleden over je totaal aantal opkomsten.

- Je persoonlijke motivatie waarom een vermeerdering van het aantal opkomsten bezwaarlijk voor je is.

- Een vermelding van hoelang je deze deeltijdroosters al loopt.

Nadat duidelijk is geworden dat alle andere opties om D5O te voorkomen verdwenen zijn zullen we met de concrete oproep komen aan jullie om alle stukken definitief in te dienen, zodat CNV ermee aan de slag kan. Maar let wel, dat is pas nadat

  1. KLM instemming krijgt van OR of rechter om deze roosters toch door te kunnen voeren en
  2. KLM niet zelf of in overleg met bonden of medezeggenschap tot het inzicht komt dat dit in een zeer spannende opstartzomer verder uitrollen onverstandig is.

We roepen dan ook iedereen op om niet in paniek te geraken of in te stappen in het onjuiste frame van werkgever dat dit al een gelopen race is. Wij doorlopen eerst in afstemming met de collega-bonden en medezeggenschap alle mogelijkheden die er zijn om dit plan tegen te houden. Zodra er concrete vorderingen te melden zijn horen jullie van ons. In de tussentijd bouwen we kalm maar ook gestructureerd en gedecideerd aan een oplossing.

Vragen/opmerkingen

Vragen of opmerkingen over deze info? Mail gerust je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of bel 06-20471892