Al het nieuws

De WW bij Tichelaar is weer gerepareerd

Dankzij aanhoudende inzet van het CNV (en andere vakbonden) kan een werkloze werknemer weer maximaal 38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 2 jaar.

CNV Vakmensen roept je op om nu dan jouw stem uit te brengen. Via deze link kom je in de enquête. Om in te loggen graag deze inlogcode gebruiken: TIC6331101. Ontvang je deze brief per post, dan kom je via deze link in de enquête: https://q.mwm2.nl/j1tuEvUNG0inhX1VWiZv3Q Je kunt stemmen tot uiterlijk 24 januari 2019.

Stemmen
De afspraken om de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of WGA-duur. Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WW-uitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.

Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie ingehouden. De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de PAWW via een zogenoemde verzamel-cao.

De belangrijkste feiten over de SPAWW tref je in de bijlagen aan: een nieuwsbrief over het derde WW-jaar met uitleg over de PAWW, en een overzicht van veelgestelde vragen. Ook kun je op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/themas/ww-uitkering/reparatie-ww-rechten een filmpje bekijken over de PAWW.

Breng je stem uiterlijk 24 januari uit. Alvast bedankt.  

Willem Timmer,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Bijlagen:
- PAW FAQ.pdf
- WW/WGA flyer

 

 

Downloads