De overgang van DSM naar Covestro

Eind september kondigde DSM aan een aantal onderdelen te verkopen aan het Duitse concern Covestro. Inmiddels is CNV Vakmensen samen met andere vakbonden, DSM en Covestro in overleg over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die bij deze overgang betrokken worden.

Zekerheden en alternatieven
De wet schrijft voor dat bij overgang van onderneming in principe alle arbeidsvoorwaarden in stand blijven c.q. behouden blijven voor de betrokken medewerkers (voor de duur van de lopende cao). Dat is een zekerheid. Toch zijn er arbeidsvoorwaarden die niet kunnen worden meegenomen en ook arbeidsvoorwaarden waar nadere afspraken over moeten worden gemaakt. Hier moeten alternatieven voor gevonden worden. Daarover is CNV Vakmensen nu in overleg met zowel DSM als Covestro.

Afspraken

  • Wij willen afspraken maken over maximale werkzekerheid en daar waar door dringende omstandigheden Covestro alsnog wil ingrijpen in de organisatie, dan willen wij eerst overtuigd worden van die dringende omstandigheden.
  • In het verlengde daarvan is het natuurlijk ook van groot belang om zo snel mogelijk aansluiting te krijgen bij de Stichting PAWW (verzekering voor 3e WW jaar). Dan is in voorkomende gevallen ook een WW-uitkering bij een 3e WW jaar weer gedekt. CNV Vakmensen wil: óf er wordt niemand ontslagen voordat de aansluiting bij SPAWW rond is, óf de werkgever garandeert dat in mensen in die situatie een volledige compensatie krijgen ter hoogte van dat de WW.
  • Optieregeling is ook een regeling die niet behouden kan blijven bij Covestro.

Covestro biedt dan weliswaar hun eigen regeling “Covestment” aan, maar dit is een regeling die gebaseerd is op het door de werknemers zelf aankopen van aandelen Covestro, waarbij dan een korting van 30% wordt geboden. Minimaal voor € 200 en maximaal voor € 3.600 investering. Mensen moeten dus zelf investeren, terwijl de optieregeling bij DSM volledig gratis is. Niet iedereen kan het zich permitteren om aandelen te kopen, of wil aandelen kopen.

CNV Vakmensen heeft een duidelijke voorkeur voor een financiële compensatie voor het verlies van het pakket aan opties dat niet meer verkregen wordt.

  • Er zijn ook een aantal zaken die anders geregeld zijn binnen Covestro, zoals het Resultaat Beoordelingssysteem, maar dat is alleen een systematisch verschil op basis van de andere organisatie.
  • Last but not least moet er ook zekerheid verkregen worden dat de aansluiting bij het pensioenfonds PDN gegarandeerd wordt voor de mensen in dienst van Covestro.

Ledenvergadering
Voor volgende week dinsdag 24 november staat nog een overleg gepland. Wij hopen dan tot een resultaat te komen, dat wij jullie als leden kunnen voorleggen.
Wij willen daarvoor een digitale ledenvergadering via “Teams Meeting” organiseren op donderdag 26 november, één vergadering om 10.30 uur en één vergadering om 18.30 uur.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via deze link: https://q.crowdtech.com/XVL5MRaC6UmzOuDGH7Bplw
Geef hierin je naam, lidnummer, vergadertijd en e-mailadres op waar wij de uitnodiging dan heen kunnen sturen.

Jeachterban.nl/DSM voor vragen en opmerkingen
Ik kan mij voorstellen dat door al deze plannen en ontwikkelingen er nog vragen en opmerkingen bij jullie leven. Als werknemer bij DSM kan je vragen en opmerkingen plaatsen op WWW.Jeachterban.nl/DSM. Daar zal ik dan ook reageren. Iedereen kan hier terecht, maak hier dus gebruik van. Dit platform is voor iedereen toegankelijk.

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Mede namens de delegatieleden Roland Bezemer en Frederike van der Veld,

Ron Smeets
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 11 55 94
E r.smeets@cnvvakmensen.nl