Al het nieuws

De gevolgen van het Coronavirus in de Zuivel

Op 3 april schreef ik dat er binnen de NZO (werkgevers in de zuivel) wordt nagedacht over maatregelen om de gevolgen van het Corona virus in de zuivel op te vangen. In de bedrijven die actief zijn in de zuivel wordt er alles aan gedaan om de melk die binnenkomt te verwerken.

Wij hebben de indruk dat dit redelijk goed gaat. Op enkele plaatsen zijn roosters aangepast of wordt er gewerkt met een lagere bezetting. Beide maatregelen hebben als doel dat medewerkers in hun werk voldoende afstand kunnen houden.

De gevolgen van het virus
Ook in de zuivel is onzeker hoe het Corona virus zich zal ontwikkelen en welke gevolgen dit nog zal hebben. Eén van de scenario’s die kan ontstaan is dat het ziekteverzuim zal toenemen. Als dit gebeurt, is het belangrijk dat er snel met alternatieve roosters gewerkt kan worden en dat medewerkers zo optimaal mogelijk inzetbaar zijn.

Noodmaatregelen
Om hier goed op in te kunnen spelen zijn wij met de NZO een aantal noodmaatregelen overeengekomen. Deze noodmaatregelen wijken af van de cao en daarom leggen wij deze voor aan onze leden. Eén van de cao-commissie leden schreef: “De cao is een recht waar je zeer zorgvuldig mee om moet gaan maar natuurlijk geef ik mijn instemming. In deze tijd heb je elkaar nodig”.
In de bijlage lees je over de maatregelen. Als voorwaarde hebben wij gesteld dat wij tijdig worden geïnformeerd wanneer er gebruik wordt gemaakt van de noodmaatregelen. Ook hebben wij als voorwaarde gesteld dat de noodmaatregelen tot 1 juni 2020 van kracht zijn. Werkgevers verenigd in de NZO hebben voorgesteld om eind mei 2020 een evaluatie te houden. Op basis van de ontwikkelingen kan bepaald worden of een verlenging nodig is.
Mail mij uiterlijk 5 mei of jij bezwaar hebt tegen deze noodmaatregelen.

Voorstel verlenging cao zuivel
De cao zuivel is op 1 april jl. geëxpireerd. In de praktijk betekent dit dat de cao nog gewoon toegepast moet worden. Als bonden hebben wij door de Coronacrisis niet met de werkgevers kunnen onderhandelen over een nieuwe cao. We hebben dus ook geen loonsverhoging af kunnen spreken. Omdat we voorzien dat de onderhandelingen over een nieuwe cao nog wel even gaan duren hebben we de werkgevers het volgende voorgesteld:

  • verlenging van de huidige cao zuivel I en cao zuivel HP tot en met 31 december 2020;
  • de lonen en salarisschalen van de zuivel cao I worden per 1 april jl. verhoogd met 3%;
  • de lonen voor medewerkers in de cao zuivel HP worden ook verhoogd met 3% tenzij er op ondernemingsniveau een aparte regeling geldt;
  • voor het voorwaardelijk recht dat op 1-1-2021 onvoorwaardelijk wordt willen wij afspreken dat dit aan medewerkers uitbetaald kan worden. Hierbij willen wij afspreken dat er goede voorlichting wordt gegeven over de voor- en nadelen van de uitbetaling van het voorwaardelijk recht of storting in het ouderdomspensioen zodat medewerkers een weloverwogen keuze kunnen maken.

We houden je op de hoogte
Wij zijn nog in afwachting van een reactie van de NZO op het cao-voorstel. Wanneer wij een reactie hebben ontvangen worden onze leden hierover geïnformeerd. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Kijk ook op www.cnvvakmensen.nl/caos/zuivel/cao-zuivelindustrie
Wij worden ook graag geïnformeerd over de maatregelen die bij jou op het bedrijf worden ingezet. Mail jouw reactie naar: h.jongsma@cnvvakmensen.nl 

Namens de cao-commissie zuivel,
Henk Jongsma, bestuurder CNV Vakmensen
E h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Downloads