Al het nieuws

Coronacrisis heeft ook gevolgen voor de zuivel

Dat heb jij ongetwijfeld al gemerkt. Strengere controles bij het betreden van het bedrijfsterrein, afstand houden van collega’s en aangepaste werktijden zijn hier voorbeelden van.

Als CNV Vakmensen zijn wij benaderd door de NZO (werkgevers in de zuivel). De NZO verwacht dat het aantal zieke werknemers de komende periode zal stijgen waardoor er onderbezetting ontstaat. De NZO wil hier voorzorgsmaatregelen voor nemen.

Concreet betekent dit dat de NZO aan de bonden het verzoek heeft gedaan om de 58+ en de 61+ regelingen voor bepaalde tijd op te schorten. Op dit moment zijn wij niet overtuigd van de noodzaak om afspraken te maken die afwijken van de cao. Praktisch betekent dit dat wij niet meewerken aan dit verzoek.

CNV Vakmensen is van mening dat de cao voldoende ruimte biedt om medewerkers extra in te zetten. Mocht de komende weken blijken dat er sprake is van toenemende onderbezetting dan zijn wij zeker bereidt om opnieuw met de NZO in gesprek te gaan.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. Kijk hiervoor op cnvvakmensen.nl.

Wij worden ook graag geïnformeerd over de maatregelen die bij jou op het bedrijf worden ingezet. Mail je reactie naar mij.

De Coronacrisis heeft ook invloed op het cao-traject in de zuivel. Door de gevolgen van het Coronavirus zijn de onderhandelingen uitgesteld. Als duidelijk is wanneer wij als partijen weer samen kunnen komen zullen we nieuwe data plannen 

Namens de cao-commissie Zuivel.

Henk Jongsma
Bestuurder CNV Vakmensen
Bereikbaar via 06 22 38 30 73 of h.jongsma@cnvvakmensen.nl