Al het nieuws

Coronacrisis bij KLM: De stand van dit moment

Nadat KLM vrijdag al met stevig nieuws kwam over de noodzaak tot snel en urgent ingrijpen in het bedrijf, hebben de vakbonden gisteren nadere informatie ontvangen over deze noodzaak. Ook heeft KLM zwaardere maatregelen voorgesteld / besloten in te voeren. Een update.
Situatie KLM
CNV en andere bonden zijn gisteren nader ingelicht door de directie over de financiële situatie en bijbehorende noodmaatregelen. Die inlichtingen hebben ons er verder van overtuigd dat maatregelen helaas hard nodig zijn. Het vrijwel volledig stilvallen van de operatie (en dus de inkomsten) versus de uitgaven die er nodig zijn om de werkgemeenschap van KLM'ers in stand te houden maakt dat duidelijk, terwijl door de vele annuleringen passagiers nog wel veel recht hebben op terugbetaling van hun tickets en er dus de komende tijd naast vaste lasten ook extra uitgaven te verwachten zijn.

Desondanks zullen we de komende dagen/uren proberen de pijn nog zoveel mogelijk te verzachten, zonder dat we de ernst van de situatie uit het oog verliezen.

Wat wil KLM en is instemming bonden voor nodig?
- Uitstel van de winstdeling naar oktober
- Uitstel van de variabele beloning voor MSG'ers van april naar oktober (is nieuw), de variabele beloning voor executives is al uitgesteld.
- Uitstel van invoering van het qua loonkosten door overgangsmaatregelen (iets) duurdere nieuwe functiewaarderingssysteem ORBA van juni naar oktober (is nieuw).


Wat wil KLM qua werktijdverkorting, maar is geen instemming van bonden voor nodig ?
KLM wilde al werktijdverkorting invoeren voor 30%. Nu is aangegeven dat KLM werktijdverkorting wil invoeren voor 67%, deze week al voor 20%, volgende week voor 60% en de vier weken erna voor 80%. Werktijdverkorting moet je voor zes weken aanvragen. Als de situatie rond die tijd niet veranderd is, blijft de werktijdverkorting voor 80% gelden. KLM is wettelijk niet verplicht om je pensioen door te betalen voor de 67% dat je in de (tijdelijke) WW komt. Voor alle duidelijkheid, iedereen gaat in de werktijdverkorting, ook de directie.

Daarnaast is KLM ook niet verplicht om je salaris volledig weer aan te vullen tot 100%. Daarom is nu voorgesteld om je salaris aan te vullen met 50% van het verschil tussen je oude salaris en je nieuwe salaris plus WW (met "suppletie"). Voor alle duidelijkheid, dat betekent voor grondmedewerkers een onmiddelijk loonverlies van grofweg tussen de 4% en de 12%. Hoe hoger je salaris, hoe hoger het gat tussen je oude salaris en je nieuwe salaris plus WW plus suppletie. Deze maatregel mag KLM invoeren zonder instemming van bonden, mochten wij niet instemmen met uitstel van de winstdeling, dan overweegt KLM echter wel om ook deze suppletie nog te schrappen.

Argument daarvoor: KLM wil de "cash out" om vaste kosten te kunnen blijven betalen (waaronder het resterende salaris plus de suppletie) tot een minimum beperken, dat is uiterst noodzakelijk, wordt aangegeven. Wel is KLM bereid om samen met ons op te trekken richting de overheid om langs die weg nog tot een volledige suppletie te komen van het salaris. Dit zodat de bestedingsterugval hierdoor, die regionaal flinke economische impact zal hebben, beperkt wordt.

Zoals jullie wellicht al hebben meegekregen wordt de flexibele schil van KLM (vrijwel) volledig afgebouwd. Dat betekent dat KLM'ers met een flexibel contract inmiddels al hun baan verloren hebben, voor zover dat juridisch mogelijk was. Maar ook dat de komende tijd het beetje werk dat er nog is (bijvoorbeeld in de vracht) en door uitzendkrachten werd gedaan, nu door eigen personeel gedaan zal moeten worden.

Wat wil CNV ?
Gisterenavond heeft CNV met een groot deel van onze actieve leden (kaderleden) een spoedbijeenkomst gehouden via Skype en gesproken over het vervolg. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het uitstellen van de winstdeling een pijnlijke, maar helaas noodzakelijke maatregel is voor het overleven van KLM de komende tijd. Uit de reactie van de meeste, maar niet alle leden (wij beseffen dat we niet in iemands portemonnee kunnen kijken!), blijkt dat we deze minst kwade keuze bereid zijn te maken.

We gaan echter zeker nog bespreken met collega-bonden en KLM wat er wel mogelijk is aan verzachtende maatregelen. Denk dan aan:
- De suppletie op je WW-uitkering alsnog verhoogd krijgen danwel het gat dat ontstaat qua inkomen reserveren voor betere tijden, net als bij de winstdeling.
- Bespreken met collega-bonden of de maatregel rond uitstel variabele beloning voor 2019 voor de specialisten en managers bij KLM (MSG'ers) wel proportioneel is. In feite was dat namelijk een uitkering in ruil voor het schrappen van de dertiende maand die de rest van het personeel, ook de vliegende collega's, al gehad heeft en die voor MSG 1 t/m 3 vanaf dit jaar weer wordt omgebouwd tot een dertiende maand.
- Een hardheidsclausule inbouwen voor de echt schrijnende gevallen, collega's die door deze terugval in betalingsproblemen komen.

Wij beseffen heel goed dat we ons begeven op een dun koord waarbij het behouden van werkgelegenheid prioriteit nummer een is en de factor tijd ook een rol speelt in het meekrijgen van bijvoorbeeld de overheid als het gaat om garanties om overeind te blijven. In die zin is het bemoedigend dat de premier gisterenavond het nationale icoon KLM benoemd heeft als onderneming die steun verdient. Als de winstdeling en eventueel de variabele beloning MSG wordt uitgesteld, zullen we zo snel mogelijk een ledenraadpleging houden die niet lang kan duren. Hou de berichtgeving dan ook in de gaten.

Tot slot: CNV wenst jullie veel sterkte toe, maar ook: Een goede gezondheid de komende tijd! Laten we samen er de schouders onder zetten, de 100-jarige KLM kan ook dit aan!

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 en m.wallaard@cnvvakmensen.nl