Corona besmettingen Slachterijen

De slachterijen staan momenteel veelvuldig in het nieuws en dat zien en horen jullie. De aanleiding is het aantal grote coronabesmettingen binnen de bedrijven en het gevaar voor de volksgezondheid binnen Nederland.

Corona-overleg
Zoals eerder gemeld hebben vakbonden wekelijks “corona-overleg” met werkgevers (COV) inzake de te nemen maatregelen zodat werknemers veilig hun werk kunnen doen. Hiervoor is een Protocol opgemaakt.
De problematiek spitst zich nu toe op de inzet van de vele arbeidsmigranten binnen de sector: hun huisvesting, vervoer en inzet binnen de bedrijven. Vakbonden vragen hier al langer aandacht voor in het overleg aan de cao-tafel. Natuurlijk is er wetgeving voor wat de betaling betreft, de wijze van wonen etc., maar deze coronacrisis laat de kwetsbaarheid ervan zien. Naast taalbarrières is ook handhaving een probleem. Daarbij nog de vele wisselingen van arbeidsmigranten.

Overheid en de problemen
Wij hebben er geen vertrouwen in dat de sector en bedrijven dit probleem zelf zullen of willen oplossen. Daarom is het een goede zaak dat de overheid zich hiermee bezig zal houden. Het systeem moet nader onderzocht en aangepast worden. De dreiging van sluiting van bedrijven is dan onvermijdbaar geworden.

Signalen doorgeven
CNV Vakmensen heeft in het overleg aangedragen tijdelijk de productie te verlagen, of anders te organiseren, zodat er minder werknemers op de werkvloer tegelijktijdig aanwezig zijn. Dit signaal is opgepakt. Ook met het besef dat werknemers veilig hun werk moeten kunnen doen. We verzoeken jullie dan ook ons signalen door te geven als je denkt dat er niet veilig gewerkt kan worden. Stuur dan een e-mail naar onderstaand e-mailadres.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Peter de Ridder,
bestuurder CNV Vakmensen

M 06 5160 1997
E p.deridder@cnvvakmensen.nl