Al het nieuws

Concept-cao overgang werknemers APMTR naar APMT MVII

In de lopende CAO’s hebben we afgesproken dat we in het zogeheten vierpartijenoverleg zouden praten over de overgang van werknemers APMTR naar APMT MVII. Dat overleg heeft geleid tot een concept-cao tussen enerzijds FNV Havens en CNV Vakmensen en APMTR en APMT MVII anderzijds. In deze communicatie tekst, beeld en uitleg.

MVIIDat overleg heeft geleid tot een concept-cao tussen enerzijds FNV Havens en CNV Vakmensen en APMTR en APMT MVII anderzijds. In die concept-cao, met een looptijd van vijf jaar vanaf de datum waarop de aandelen van APMTR daadwerkelijk in handen komen van Hutchison, staan alleen de afspraken over het hoe en wat met betrekking tot die overgang van werknemers. De opzet is dat die cao gaat gelden naast de bestaande cao’s waarin de arbeidvoorwaarden zijn geregeld. Die concept-cao tref je aan als bijlage bij dit bericht.

De landelijk geldende corona-maatregelen brengen allerlei belemmeringen met zich mee voor het organiseren van ledenvergaderingen. Om die reden hebben we besloten om een filmpje op te nemen, waarin we de inhoud van de afspraken met betrekking tot de overgang van werknemers toelichten. Dat filmpje kun je bekijken via de link onderaan dit bericht. Daarnaast komen bestuurders en/of kaderleden van FNV Havens en CNV Vakmensen op de hieronder aangegeven data rond de ploegwissel dag/avond in de kantines van APMTR en APMT MVII om vragen van leden te beantwoorden over die afspraken. In verband met de corona-maatregelen kunnen we op die sessies maximaal 25 mensen te woord staan. Om die reden vragen we jullie (FNV-leden en CNV-leden) om je voor deze gelegenheden vooraf aan te melden, zodat we zeker weten dat we dit aantal mensen niet overschrijden. Verzamel eventueel vragen van collega’s als het aantal belangstellenden groter is dan 25. Houd, als je er in de kantine bij wilt zijn, wel rekening met de basisregels rondom corona: niet komen bij corona-achtige klachten of als je positief getest bent, handen wassen, anderhalve meter afstand.
Aanmelden kan voor APMTR bij Dennis van Looijen: dennis.van.looijen@outlook.com
Aanmelden kan voor APMT MVII bij Martin van de Ree: martinvanderee1@gmail.com
Vermeld bij je aanmelding s.v.p. je spilnummer en de datum waarop je er bij wilt zijn.

Leden die op die data de avonddienst hebben zijn vóór werktijd welkom vanaf 14:15 uur. Leden die op onderstaande data de dag hebben, zijn welkom na afloop na werktijd tot 16:15 uur.
Natuurlijk beantwoorden we ook vragen die via mail aan ons worden gesteld. Mailadressen vind je onderaan dit bericht.

 

APMTR

 

APMT MVII

15 maart

Spil 1 en Spil 4

15 maart

Spil 2 en Spil 3

18 maart

Spil 5

18 maart

Spil 4

19 maart

Spil 2

 

 

22 maart

Spil 3 

 

 

 

 

30 maart

Spil 5 en Spil 1

 

Vanaf eind maart 2021 krijgen de leden de gelegenheid om in een referendum “ja” of “nee” te zeggen tegen deze voorgestelde vierpartijen-cao. Bekijk het filmpje met toelichting op de afspraken via de volgende link: toelichtend filmpje.

Tot ziens,

Tjeerd Orie - t.orie@cnvvakmensen.nl
Joost van der Lecq – Joost.vanderLecq@fnv.nl

Bijlage:
- cao tekst overgang werknemers APMTR naar APMT MVII
- lijst cao functies APMT MVII en APMTR definitief
- gezamelijk pamflet FNV Havens en CNV Vakmensen
Downloads