CNV WEETJES: Verschuivingstoeslag? (art.41 cao OV)

Wanneer heb je nu recht op een toelage voor dienstdoen op vrije dagen, ook wel verschuivingstoeslag genoemd?

Recent hebben de cao-partijen deze vraag als volgt beantwoord:
indien een werkgever een volgens het dienstrooster of werktijdregeling geldende vrije dag binnen 8 dagen voorafgaand aan die vrije dag intrekt en verschuift, zonder instemming van een werknemer, heeft desbetreffende werknemer (fulltimer en parttimer) recht op een verschuivingstoelage van 35% over de dienst die je daadwerkelijk rijdt. Dit geldt ook voor de deelnemer aan de 60+ regeling die 4 dagen per week werkt.”

Duidelijk zou je zeggen. De praktijk is echter wat weerbarstiger. Stel jouw planner vraagt of je bereid bent te werken op de ingeplande roostervrije dag van de komende week. Als je dan positief reageert op deze vraag, stellen sommige planners of leidinggevenden dat de chauffeur dan op vrijwillige basis instemt en dus niet op verzoek van Arriva gaat werken op deze verschoven dienst. Je krijgt dan geen verschuivingstoeslag. Fout dus! Om dit te voorkomen adviseren we je duidelijk vooraf aan te geven dat je bereid bent een verschoven dienst (binnen 8 dagen) te werken MITS de verschuivingstoeslag (in tijd of geld) uitbetaald wordt.

Als gevolg van personeelstekort in bepaalde periodes vraagt de leiding regelmatig via nieuwsbrieven of je tijdens bv. de zomervakantie bereid bent te werken op jouw roostervrije dag. Ben je bereid, geef ook dan duidelijk vooraf aan dat je uitsluitend bereid bent dan te werken MITS verschuivingstoeslag uitbetaald wordt. Laat deze verschuivingstoeslag dus niet liggen, is toch serieus geld, bijvoorbeeld bij een dienst van 8 uur is dit al gauw: 8,00 x 18,19 =50,93 Euro bruto (bij loontrede 16).

Sommige werknemers die deelnemen aan de 60+ regeling werken 3 dagen per week. Mocht de planner jou vragen (dus niet verplichtend opleggen), om in een week 4 dagen te werken, wees dan op je hoede. Ben je daadwerkelijk bereid in die betreffende week 4 dagen te werken, doe je dan niet tekort: geef dan duidelijk vooraf aan dat je uitsluitend bereid bent in die week 4 dagen te werken indien de verschuivingstoeslag wordt uitbetaald. Mocht je zelf een verzoek doen aan de planning om een dag te verschuiven geldt deze toeslag uiteraard NIET.

Heb je vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op.

Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen inclusief gratis gezinsrechtsbijstandsverzekering voor privé zaken? Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-51602160
E. j.severijns@cnvvakmensen.nl