Al het nieuws

CNV-weetjes BLG Arriva Limburg

Op maandag 25 oktober hebben de kaderleden van CNV Vakmensen, de bedrijfsledengroep Arriva Limburg diverse aandachtspunten besproken.

Aandachtspunten

 1. CNV Vakmensen gaat per 2020 werken met 12 regionale teams, bestaande uit bestuurders en juristen, gehuisvest in 12 regionale kantoren. De kantoorlocatie voor regio Limburg/Noord Oost Brabant (team 12) is nog onbekend.
 2. Leden die wijzigen bv. van cao OV naar cao Multi Modaal doen er goed aan deze wijziging bij ons kenbaar te maken. Dan ontvang je immers ook de juiste nieuwsbrieven over jouw cao. Nog niet gedaan? Meld je dan s.v.p. alsnog even bij mij via mijn mailadres hieronder.
 3. Collectiviteitskorting CZ bij Arriva
  Deze korting geldt alleen voor werknemers die op 10 december 2016 zijn overgegaan van Veolia naar Arriva in het kader van de nieuwe concessie en sindsdien NIET van verzekering zijn gewisseld. Ook de oud-regeling van SBM inzake de bijdrage aan IZA is nog steeds van kracht. Leden van CNV Vakmensen kunnen ook gebruik maken van korting bij CZ: basisverzekering 4%, aanvullend 5% (m.u.v. Toppakket 10% en Vakbondspakket 12%), tandarts 5%. Collectiviteitsnummer CNV Vakmensen is 002525089, gemakkelijker te vinden via www.cz.nl/cnv.
 4. Pensioenakkoord en dreigende kortingen voor 2020
  Ondanks handtekeningen onder het akkoord was er een dreigende korting op pensioenen in 2020. Er is een gezamenlijke brief van de vakbonden opgesteld, evenals een gezamenlijke petitie. Met succes, want de dreigende kortingen voor werknemers met pensioen bij o.a. ABP, SPOV en SPF zijn voor 2020 van de baan.
 5. Enquête CNV Vakmensen/FNV bij Arriva Limburg Bus
  In navolging van een enquête onder treinpersoneel wordt in januari 2020 een soortgelijke enquête onder bus-personeel in zowel Limburg als Brabant verspreid onder de leden. Kortom we doen een beroep op jullie medewerking.
 6. Nieuwe kaderleden te Maastricht
  Voor standplaats Maastricht zijn drie nieuwe kaderleden benoemd: Bianca Essers, Jos Schoutese en Wim Verheijden. Succes! In april ontstaat vanwege pensioen van John Frijns een vacature te Maastricht en in Heerlen hebben we ook nog een openstaande vacature.
  Interesse om kaderlid te worden? Of heb je vragen. Neem dan s.v.p. even contact met mij via mijn telefoonnummer of mailadres hieronder.
 7. Congres 125-jarig bestaan CNV Vakmensen
  Op 29 november hebben ruim 1000 bezoekers met o.a. koningin Maxima en minister Koolmees het 125-jarig bestaan gevierd. Een zeer geslaagd congres.
 8. Naleving CAO OV
  • Omdat het schillenmodel op 3 punten in strijd is met de CAO OV hebben de cao-partijen Arriva géén dispensatie meer gegeven. Arriva dient dus het schillenmodel per 1-1-2020 aan te passen conform cao OV.
  • Ook de zogenaamde APN-contracten voor het hoger personeel bij Arriva zijn in strijd met CAO OV. Ook hier zullen wij Arriva verzoeken CAO OV te respecteren en de cao correct uit te voeren.
  • Diplomatoeslag uitzendkrachten en oproepkrachten vallend onder CAO OV dient uitbetaald te worden ongeacht het aantal gewerkte uren/dagen: heb je minimaal 1 dag gewerkt in een kalendermaand dan heb je recht op een volledige diplomatoeslag (€ 46,68 bruto/maand). Heb je dit niet ontvangen? We helpen je graag met een loonvordering met terugwerkende kracht van 5 jaren. Ben je nog geen lid? Ook dan helpen we je, mits je minimaal voor 1 jaar lid wordt.

Heb je nog vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Mede namens Peter Janssen, kaderlid/secretaris en
Sven van Neerland, kaderlid/voorzitter

Jean-Marie Severijns,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 60 21 60
E j.severijns@cnvvakmensen.nl