CNV-weetjes BLG Arriva Limburg

Op maandag 17 juni hebben de kaderleden van CNV Vakmensen, de bedrijfsledengroep Arriva Limburg, diverse aandachtspunten besproken. We zetten de belangrijkste op een rij.
 1. Ben Hendrikx neemt afscheid van de BLG als kaderlid en stelt zijn functie van voorzitter ter beschikking.

 2. CNV Vakmensen heeft plannen om per 2020 te werken met 13 regionale zelfsturende teams, bestaande uit bestuurders en juristen, gehuisvest in 13 regionale kantoren.

 3. Pensioenakkoord 2019
  CNV en FNV hebben goedkeuring gegeven aan het  pensioenakkoord. Door reacties van kaderleden op de voorgenomen ledenraadplegingen (dichtstbijzijnd = Eindhoven) is een extra bijeenkomst georganiseerd in Limburg. Er waren 75 CNV-leden op de bijeenkomst te Urmond op 12 juni aanwezig.
  Noot achteraf: Bij voldoende belangstelling organiseren wij op 21 augustus te Venlo en
  22 augustus te Heerlen 2 ledenraadplegingen.
  Doel: toelichting over de 60+-regeling en het pensioenakkoord.
  Interesse? Meld je vóór 1 augustus bij mij aan.

 4. Kritiek over functioneren CNV Vakmensen                              
  De kaderleden hebben middels een brief aan sectorhoofd Vervoer CNV Vakmensen Sanne van der Meulen kritiek geuit over het reilen en zeilen van CNV Vakmensen. Vrij vertaald is de boodschap “minder woorden  maar meer daden” en “doe wat je zegt en zeg wat je doet” oftewel informeer de leden tijdig via nieuwsbrieven over de voortgang van actuele ontwikkelingen.

 5. Arriva Limburg en cao Multimodaal
  • In Limburg komen steeds meer werknemers werkzaam onder cao MuMo. We gaan nu voor Arriva Limburg een overzicht maken welke leden vallen onder de cao OV en welke leden werken onder de cao MuMo zodat de leden ook de juiste cao-informatie (nieuwsbrieven) krijgen. Vraag: werk je onder de cao Multimodaal? Meld dat even bij mij.
  • Het is voor de kaderleden belangrijk dat zij worden geïnformeerd over nieuws binnen de cao MuMO. Er zijn nu concrete afspraken gemaakt dat de kaderleden zowel de nieuwsbrieven van cao OV als van de cao MuMo ontvangen. De kaderleden zullen in de toekomst de nieuwsbrieven cao openbaar vervoer en Mumo op de werkvloer verspreiden.
  • Aan de hand van diverse voorbeelden hebben we aangegeven dat 2 cao’s in concessie Limburg dikwijls resulteert in onwerkbare situaties.
  • Werknemers met cao MuMo kennen vaak hun rechten niet inzake werken volgens matching blokken, vakantieaanvraag, blokvergoedingen). Daarnaast past Arriva de cao MuMo niet eenduidig toe. Bijvoorbeeld de dienstindeling met de OV- chauffeur.

  Heb je nog vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Kaderleden:
Peter Janssen, seceratris
Sven van Neerland, Adjunct

Jean-Marie Severijns
Bestuurder CNV Vakmensen                
M: 06 51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl