CNV verstuurt ultimatum aan het Liftinstituut

Met enige frisse tegenzin - want door het uitblijven van elke andere optie om over loonsverhoging te praten - heeft CNV Vakmensen een ultimatum verzonden naar het Liftinstituut. Onze eis: 5% loonsverhoging in zijn totaliteit over 2018 en 2019 en commitment om te komen tot een branche-cao.
Ledenvergadering
Vorige week ( 8 maart) hebben de leden op een zogeheten driekwartsvergadering (75% van de aanwezige leden moet voor stemmen) voor actie gestemd. Vandaag (15 april) heeft CNV Vakmensen namens de leden een ultimatum verstuurd met de volgende twee eenvoudige eisen:

- Een loonsverhoging van 5% in totaal over 2018 en 2019 van de schaalsalarissen en feitelijke salarissen. Daarmee vragen we slechts de gemiddelde salarisverhoging in Nederland voor 2018 plus de gemiddelde verwachte verhoging voor 2019 en blijft je koopkracht als je al op je schaalmaximum zit (in tegenstelling tot voorgaande jaren) op peil. Maar hij verbetert ook niet spectaculair.

Nogmaals: Een hele redelijke eis. Ter vergelijking: Liftmonteurs krijgen tussen juni 2018 en december 2020 een loonsverhoging van, omgerekend op jaarbasis, 3,26% en van in zijn totaliteit 8,15%. Met 2,5% op jaarbasis en 5% in zijn totaliteit voor twee jaar is zelfs onze eis al een stuk lager dan wat alle liftmonteurs in Nederland er feitelijk bijkrijgen.

- Het starten van cao-onderhandelingen om te komen tot een (branche)-cao en (om) de totstandkoming ervan als marktleider te entameren en bevorderen.

Ultimatum
Het ultimatum loopt af op 18 april 2019 om 23:59. Werkgever gaat hopelijk in op de eisen. Indien niet, kunnen er acties volgen. Het gaat ons er daarbij in eerste instantie niet omhet ernstig benadelen van klanten door geen liften meer te keuren. We kiezen als aftrap voor mildere actievormen in de hoop dat werkgever in beweging komt.

Wij zijn echter ook tot de conclusie gekomen dat, hoezeer het ons ook spijt, andere wegen om tot een oplossing te komen door jullie werkgever niet worden benut en dat de uitgestoken hand om in gesprek te gaan categorisch wordt geweigerd.

Extra werken en overwerk
CNV Vakmensen heeft geconstateerd dat werkgever jullie heeft gevraagd om gaten in de planning op te vangen door middel van een uitvraag voor extra werk. CNV Vakmensen adviseert om niet in te gaan op deze uitvragen om werkgever uit de brand te helpen nu er door de te lage salarissen een tekort aan liftkeurders is bij het Liftinstituut.

Ook adviseren wij om na afloop van het ultimatum, dus vanaf 19 april, elke vorm van overwerk te weigeren en dus niet meer te doen dan strikt noodzakelijk is conform je arbeidscontract.

Laten we samen hopen dat het allemaal niet zover hoeft te komen en werkgever ingaat op onze eisen. Wat wij vragen, een bedrijf (en uiteindelijk een branche) met een welvaartsvast salaris, is echt niet teveel gevraagd.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl of 06-20471892.