CNV Vakmensen stopt collectieve belangenbehartiging bij P&O

Sinds jaar en dag is CNV Vakmensen betrokken bij de cao voor het kantoorpersoneel werkzaam bij P&O Ferries. Onze inzet heeft er mede toe geleid dat er een stevige verbeterslagen zijn gemaakt in de cao 2017 – 2020. Toch stoppen wij als partij bij jouw cao. Dit doen wij met een bezwaard gemoed.

Door pensionering en reorganisaties is het ledenaantal van CNV Vakmensen dusdanig gedaald dat we de tijdsinvestering die het vraagt om de belangen van het collectief te dienen uit de pas is gaan lopen. Met andere woorden ontvingen wij te weinig contributie inkomsten om de tijd die wij aan P&O besteedde te verantwoorden. Inmiddels was de situatie ontstaan dat vakbondsleden werkzaam bij andere organisaties onze inzet bij jullie betaalde. Die solidariteit kan soms even benodigd zijn maar is op de lange termijn niet houdbaar. De laatste oproep om je collega lid te maken die nog geen lid is van een vakbond heeft geen nieuwe leden opgeleverd bij CNV Vakmensen.

CNV Vakmensen stopt dan wel met de collectieve belangenbehartiging binnen de muren van jullie bedrijf maar wij blijven ons inzetten voor het maatschappelijke goed en jouw individuele belang. Mocht het nodig zijn dan staan wij er voor je!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Teamhoofd CNV Vakmensen