Al het nieuws

CNV Vakmensen opzet voorstellenbrief Blue Amigo

CNV Vakmensen gaat namens de leden op 24 november in gesprek met Blue Amigo over een nieuwe cao. De huidige cao loopt af op 31 december 2021. CNV hoort graag van de leden of en in hoeverre zij zich in onderstaande voorstellen kunnen vinden.

Hierna volgen de voorstellen vanuit CNV Vakmensen:


 •  Looptijd: wij stellen voor de looptijd van de cao met minimaal 2 jaar te verlengen
 • Loonsverhoging: wij stellen een loonsverhoging voor van 5% per jaar en het invoeren van een Algemeen Prijs Compensatie (APC) cao-artikel. Tevens stellen wij een minimumuurloon van €14,00 bruto per uur voor
 • Ketenregeling: CNV wil de ketenregeling in combinatie met de Wet Arbeidsmarkt in balans kritisch evalueren
 • Gelijk werk, gelijk loon: op verschillende objecten werken medewerkers van Bleu amigo samen met collega’s die werkzaam zijn voor een ander bedrijf. Het komt voor dat de Bleu Amigo medewerkers voor hetzelfde werk een lager loon ontvangen dan de medewerkers van het andere bedrijf. CNV stelt voor dat medewerkers van Bleu Amigo tenminste hetzelfde loon ontvangen als de medewerkers van het andere bedrijf
 • Arbeidsovereenkomsten: CNV stelt voor om duidelijker afspraken te maken over de verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten. In de CAO worden de twee a vier soorten arbeidsovereenkomsten niet omschreven. Vooral de uren bij transportcontracten zorgt voor heel veel onrust bij de werknemers
 • Verbeterde afspraken over het functieloon: CNV stelt voor dat werknemer het loon behoudt waarvoor hij is ingeschaald als hij/zij tewerk wordt gesteld op een project met een lager functieloon. Kortom afschaffing van de 90% van de persoonlijke inschaling “regeling” bij tewerkstelling op een project met een lager functieloon
 • Minuren: CNV stelt voor om een maximumplafond voor het aantal minuren te realiseren
 • BHV en cursussen: het volledig vergoeden (in tijd en reiskosten) van BHV en andere cursussen
 • 5 mei: 5 mei een jaarlijkse doorbetaalde vrije dag
 • Reiskostenvergoeding: het verhogen van de reiskostenvergoeding
 • Onwerkbaar weer: duidelijke afspraken aangezien de huidige tekst van artikel 12 achterhaald is
 • Pensioen: een verbetering van de pensioenregeling

Andere voorstellen of opmerkingen kunnen uiterlijk 22 november worden gemaild naar: a.baselmans@cnvvakmensen.nl.

Mede namens CNV Vakmensen cao-kaderlid Leon de Ruiter,

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 68 69
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl