CNV Vakmensen leden akkoord met verlenging Sociaal plan Abbott

Afgelopen weken kon er gestemd worden over het nieuwe aanbod van Abbott om het Sociaal plan te verlengen voor de komende jaren. CNV Vakmensen leden zijn in ruime meerderheid akkoord met de verlenging van dit Sociaal plan van Abbott.
De CNV Vakmensen leden hebben bij het akkoord gaan wel vaak aangegeven teleurgesteld te zijn over de versobering van het huidige Sociaal plan. Daarnaast is er bij onze collega's van FNV een meerderheid tegen het aanbod van Abbott om het Sociaal plan te verlengen. CNV Vakmensen heeft samen met FNV en Abbott afgesproken om halverwege januari 2021 nog eens samen te overleggen hoe wij met deze situatie kunnen omgaan. CNV Vakmensen vindt het belangrijk om de collega's van FNV de ruimte te geven om het aanbod van Abbott en de uitslag van de ledenraadpleging nader te bekijken. Op dit moment wordt er dan ook nog geen handtekening gezet onder de verlenging van het Sociaal plan. CNV Vakmensen spreekt de hoop uit dat alle betrokken partijen in het nieuwe jaar alsnog tot een akkoord kunnen komen.

Voor nu wensen wij alle CNV Vakmensen leden werkzaam bij Abbott alvast fijne kerstdagen en blijf gezond!

Erik Maas, bestuurder CNV Vakmensen
Chantal van Binsbergen, bestuurder CNV Vakmensen
Dave Reinhard, kaderlid CNV Vakmensen