CNV Vakmensen en FNV Havens bereiken onderhandelingsresultaat met Hapag-LIoyd

Eindelijk is het zover. CNV Vakmensen en FNV Havens hebben, na een onrustige cao-periode, op woensdag 30 maart jl. informeel overleg gevoerd met Hapag-LIoyd. Dit overleg mondde uit in een constructieve onderhandeling. Uiteindelijk hebben cao-partijen in de loop van de avond een onderhandelingsresultaat bereikt.

Dankzij de betrokkenheid van de vakbondsleden zijn CNV Vakmensen en FNV Havens erin geslaagd onder andere de navolgende afspraken te maken:

  • Een driejarige cao;
  • Een jaarlijkse automatische prijscompensatie (APC);
  • De jaarlijkse periodieken worden van 2,5% naar 3,0% verhoogd;
  • De reiskostenvergoeding wordt, met inachtneming van het fiscaal toelaatbare, verhoogd van 0,19 cent naar 0,30 cent per kilometer;
  • De thuiswerkvergoeding wordt verhoogd van €2,00 naar €3,50 netto per thuiswerkdag;
  • Een generatiepactregeling inhoudende: 70% werken, 90% loondoorbetaling en 100% pensioenopbouw

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Naast bovenstaande afspraken komen de voormalig NileDutch-werknemers per 1 januari 2022 onder de Hapag-LIoyd cao te vallen. Hierdoor zullen de arbeidsvoorwaarden van voormalige NileDutch-werknemers op veel punten worden verbeterd. Voor deze werknemers betekent dit het volgende:

  • Een werkweek van 38,75 uur per week in plaats van 40 uur per week;
  • De Hapag-LIoyd overwerkvergoeding;
  • Meer verlofuren;

Wel komt de bijdrage voor de ziektekostenverzekering te vervallen.

Het woord is nu aan de leden
Er komen ledenvergaderingen waarin wij een toelichting op de afspraken zullen geven. Gedurende de bijeenkomsten kunnen jullie vragen stellen die wij zullen beantwoorden. Deze vergaderingen worden gehouden op:

Datum

Tijdstip

Locatie

Maandag 4 april a.s.

10:00 uur

Hoofdkantoor Hapag-LIoyd: vijfde verdieping

Maandag 4 april a.s.

12:00 uur

Depot

Maandag 4 april a.s.

14:00 uur

Hoofdkantoor Hapag-LIoyd: vijfde verdieping

Referendum
Uiteraard wordt het onderhandelingsresultaat, zoals gebruikelijk, schriftelijk aan jullie voorgelegd. Wanneer je van mening bent dat het resultaat goed genoeg is om het vast te leggen in een nieuwe cao dan stem je vóór het bereikte resultaat. Wanneer een meerderheid dit doet, hebben we een nieuwe cao.

Wanneer je het resultaat niet goed vindt, kun je tegen stemmen. Wanneer de meerderheid van de leden tegen stemt, zullen we nieuwe ledenvergaderingen beleggen om vervolgstappen met elkaar te bespreken. Wij adviseren je om je stem pas na de ledenvergaderingen uit te brengen

De periode van de schriftelijke raadpleging is bepaald op twee weken. Dit houdt in dat de stemmen voor maandag 18 april 2022 aan ons opgestuurd moeten zijn. Kort daarna zullen wij de uitslag bekend maken.

Bijgevoegd het onderhandelingsresultaat en een stemformulier. Deze graag per mail naar jouw vakbondsbestuurder verzenden.

Met vriendelijke groet,

Chantal van Binsbergen                                                          Asmae Hajjari                  

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen                                      Vakbondsbestuurder FNV Havens

 

Downloads

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Beroepsgoederenvervoer blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error