Al het nieuws

CNV stelt Nestlé ultimatum cao’s

CNV Vakmensen heeft Nestlé een ultimatum gestuurd om alsnog te komen tot fatsoenlijke cao’s voor de 800 medewerkers van Nestlé. Nestlé krijgt tot maandag 24 juni 2019 14.00 uur de tijd om alsnog in te gaan op de eisen van CNV Vakmensen. Als Nestlé dat niet doet sluit CNV acties niet uit.

Vorige week hebben we je laten weten dat de leden van CNV Vakmensen het eindbod van Nestlé voor de 2 cao’s bijna unaniem hebben afgewezen en dat een grote meerderheid bereid is acties te voeren voor goede cao’s. In vervolg daarop hebben we de afgelopen week een ultimatum aan Nestlé voorbereid dat afgelopen donderdag 13 juni is verzonden. In dat ultimatum krijgt Nestlé tot maandag 24 juni 2019 14.00 uur de tijd om alsnog in te gaan op de eisen van CNV Vakmensen.

De eisen
De eisen die we gesteld hebben en waaraan Nestlé tegemoet moet komen zijn:

  • Er dienen cao's te worden afgesloten met een looptijd van 1 april 2019 tot 1 april 2020.
  • De werkelijke lonen en cao lonen per 1 april 2019 voor de cao 1 en de cao HP dienen te worden verhoogd met 4%.
  • De hersteldagregeling dient zodanig te worden verbeterd dat er een universele regeling is voor iedereen die onder één van de twee cao's valt.
  • "Pay for Performance" in cao HP dient te worden afgeschaft en er dient te worden afgezien van een studie naar invoering van "Pay for Performance" in cao 1.

Hiermee zijn we terug gegaan naar onze oorspronkelijke eisen, omdat we er in overleg met Nestlé niet uit zijn gekomen.

Hoop, maar acties in voorbereiding
We hopen natuurlijk dat Nestlé alsnog tegemoet komt aan de eisen, maar gezien de uitgebreide en langdurige onderhandelingen kunnen we niet uitsluiten dat Nestlé het ultimatum laat verlopen dat acties nodig zijn om Nestlé op andere gedachten te brengen. Daarom zullen acties worden voorbereid. Als Nestlé niet ingaat op onze eisen voor maandag 24 juni 2019 14.00 zullen we je nader informeren over deze acties en oproepen daaraan mee te doen.

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met je CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter @JeroenWaranaar ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .