Al het nieuws

CNV roept KLM op om nu in beweging te komen

De cao voor grondmedewerkers van KLM is inmiddels al sinds 31 mei verlopen en in de onderhandelingen zien we als bonden vooralsnog te weinig beweging. Daarom hebben we als bonden ons beraden op vervolgstappen: Een gezamenlijke brief, een gezamenlijke petitie en een ledenvergadering.

Gezamenlijke brief
Omdat er weinig schot in de zaak zit en KLM weigert om met concrete voorstellen te komen, hebben de gezamenlijke bonden een glasheldere brief verstuurd naar de KLM-delegatie (zie bijlage). De kern: We vragen KLM om voor 19 augustus om 17 uur met een concrete stap te komen waaruit blijkt dat er een substantiële en duidelijke beweging op beschikbare loonruimte gemaakt wordt. Er is wel een gesprek geweest, maar KLM is daarin nooit concreet geworden, terwijl wij in juli (bij het opbreken van de onderhandelingen) wel een concrete stap gevraagd hebben.

Lees deze brief vooral door. We leggen daarin uit hoe wij langs meerdere wegen gepoogd hebben om wél stappen te zetten.

Nu wil KLM graag dat we weer aan tafel komen. Dat willen wij ook, maar wel nadat KLM concreet wordt. Wij zijn namelijk graag consistent naar jullie, onze leden en naar KLM, onze onderhandelingspartner. Als wij aangeven dat de structurele loonruimte die destijds geboden is (1,7% op jaarbasis) gezien de gemiddelde loonstijgingen in Nederland (3% op jaarbasis) reden was om de onderhandelingen te beëindigen, dan moeten we consequent blijven en pas weer gaan onderhandelen als er substantiële stappen gezet worden door werkgever. Onze woorden hebben gewicht, zowel vanuit onze achterban, als naar onze onderhandelingspartner KLM.

Wij hechten daarnaast zeer aan gezamenlijk optreden als bonden, want samen staan we sterk. Om Koning Willem Alexander, ook een KLM'er, eens aan te halen: "Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand." Vanuit dat credo opereren we.

Er is overigens ook alle reden toe om niet tevreden te zijn met de cao-voorstellen van KLM

Want let wel:

a) De structurele cao-verhoging die KLM biedt (1,7% op jaarbasis) ligt fors onder het gemiddelde (in juli 2019 lag dat op 3,04% op jaarbasis).

b) De structurele loonsverhogingen van KLM sinds april 2009 bedroegen bij elkaar opgeteld iets meer dan 10%. Terwijl de inflatie vanaf april 2009 tot en met juli 2019 17,6% bedroeg. De KLM'er die geen stappen meer te zetten had in zijn schaal heeft dus het afgelopen decennium aardig wat koopkracht ingeleverd en daar ook nog eens (weliswaar in ruil voor een DI-Budget en een winstdelingsregeling) vrije tijd voor ingeleverd (dus meer voor moeten werken. 

c) In het huidige cao-voorstel wenst KLM dat er wederom een EVD/ADV-dag wordt ingeleverd én dat bijlage 15 wordt afgeschaft. Wat de prikkel om over te gaan tot verdere personeelsreductie doet toenemen, want KLM heeft de kosten van zo'n reorganisatie sneller terugverdiend.
Petitie

Wat CNV betreft is het nu dan ook tijd om in ieder geval duidelijk te maken dat, juist om verdere escalatie te voorkomen, er vanuit de directie gewerkt moet worden aan een ruimer mandaat zodat we komen tot de cao-verbetering die de KLM-medewerkers verdienen.

Daarom roepen wij onze leden op om bijgaande gezamenlijke vakbondspetitie te tekenen: https://brengpieterinbeweging.nl/

Voor alle duidelijkheid, deze petitie kan ook anoniem getekend worden en uw gegevens zullen louter en alleen voor deze oproep gebruikt worden. Let er even op dat u na het tekenen van de petitie ook even uw deelname bevestigd (via de bevestigingsmail)

Acties op de werkvloer ? Ledenvergadering:

Sommige bonden denken inmiddels na over andere vormen van acties, zoals het strikt volgens de regels gaan werken. Wij zullen zelf op 4 september van 9:30-10:30 én van 16:00-17:00 op de Polarisavenue 175 te Hoofddorp een ledenvergadering houden waarin we u bijpraten over de situatie en u (mocht er tot die tijd niks ten positieve verandert zijn), als lid kan beslissen of ook CNV initiatieven moet gaan ontplooien die verder gaan dan deze petitie. Daaronder valt ook het voeren van actie op de werkvloer.

Mochten voor die tijd andere bonden al besluiten om (altijd na het versturen en verlopen van een ultimatum door een bond) tot actie over te gaan, dan hebt u als medewerker overigens het recht om zich daarbij aan te sluiten.

Onze hoofdlijn is echter in de eerste plaats beweging proberen te krijgen via de petitie en via de krachtige samenwerking met alle bonden. Want acties zijn een laatste redmiddel. Mochten de petities en oproepen tot een substantieel hoger en concreet bod niet het effect hebben dat we wensen, dan bespreken we op 4 september onze vervolgstappen.

Wilt u meedoen aan de ledenvergadering ? Stuur dan even een mailtje met ook het tijdstip waarop u komt (ochtend of middag) aan c.vanderpol@cnvvakmensen.nl om u officieel aan te melden zodat we rekening kunnen houden met de opkomst. Daarnaast: Als u met de auto komt, parkeer dan aan de achterkant van het gebouw.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen over deze info kunt u contact opnemen met Hanane Chikhi, tot eind augustus de vervanger van jullie bestuurder Michiel Wallaard. Haar telefoonnummer is 06-20748851 en u kan haar mailen via h.chikhi@cnvvakmensen.nl Volg ons ook via Je Achterban op https://www.jeachterban.nl/klm/

Downloads