'Meer nodig voor middeninkomens'

CNV-reactie op Miljoenennota

Het kabinet heeft in de Miljoenennota te weinig oog voor mensen met een middeninkomen, vindt het CNV. ‘Het is meer dan terecht dat er veel aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Maar we moeten niet doen alsof er voor de grote groep die daar net boven zit geen problemen zijn. Het tegendeel is waar’, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie op de kabinetsplannen die vandaag zijn gepresenteerd.

Het CNV zet het komende cao-seizoen in op een historisch hoge loonvraag, van 5 tot 10 procent. ‘Op overheid en werkgevers rust een zware verantwoordelijkheid om de middeninkomens op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren’, aldus Fortuin. ‘In cao-onderhandelingen zullen we hoog inzetten, waarbij we eerder richting de 10 dan richting de 5 procent zullen gaan. Maar zeker het kabinet moet méér doen. Denk aan fiscale maatregelen, waardoor werken meer gaat lonen. We pleiten bijvoorbeeld voor een soepel belastingregime voor eenmalige uitkeringen, zodat die rechtstreeks bij de werknemers terechtkomen. En voor een forse verruiming van de fiscale ruimte om kosten netto te vergoeden, zoals de reiskostenvergoeding. De stapjes die het kabinet nu zet zijn veel te klein.’

Overheid zelf ook aan zet als werkgever

De overheid spreekt terecht werkgevers aan om de lonen te verhogen. Maar de overheid is zelf óók een grote werkgever én bepaalt in grote sectoren – zoals de zorg – de loonruimte. ‘Maar uit de Miljoenennota blijkt niet dat de overheid voor zichzelf de daad bij het woord voegt’, constateert Fortuin. ‘Dat is zeer teleurstellend. Al die mooie woorden van waardering voor werknemers in publieke dienst, blijken dan toch hol te zijn, terwijl we ze zo hard nodig hebben en de werkdruk al zo hoog is.’

Oproep: pas de kabinetsplannen aan

De komende dagen bespreekt de Tweede Kamer de kabinetsplannen en verderop in het jaar worden de verschillende begrotingen voor 2023 vastgesteld. Fortuin: ‘We roepen de Tweede Kamer op de kabinetsplannen aan te passen. Laat werken lonen en zorg dat het werk ook vol te houden is. En laat de Kamer daarbij ook oog hebben voor mensen buiten het arbeidsproces, zoals mensen met een WIA-uitkering en gepensioneerden.’