Al het nieuws

CNV-onderzoek: helft werkend Nederland positief over Oekraïners op de werkvloer

55% van werkend Nederland verwelkomt Oekraïense vluchtelingen graag als nieuwe collega’s. Eenzelfde percentage denkt dat deze groep een bijdrage kan leveren om de tekorten op de arbeidsmarkt te verhelpen. 64% maakt Oekraïense collega’s graag wegwijs op hun werkvloer. Slechts 11% is daartoe niet bereid.

Dat blijkt uit CNV-onderzoek onder 2.000 leden uit zowel de publieke als private sector. Op 1 april ging de werkvergunning van Oekraïense vluchtelingen in en konden zij de arbeidsmarkt betreden.

Het CNV roept het kabinet op om met een plan te komen Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk te laten integreren op de werkvloer.

‘Werkend Nederland staat overwegend positief tegenover de komst van Oekraïners als nieuwe collega’s. Slechts een minderheid (rond 15%) staat hier negatief tegenover. Maar de meeste werkenden maken deze vluchtelingen graag wegwijs op de arbeidsmarkt. Dit draagvlak is belangrijk nu we aan de vooravond staan van een grote vluchtelingenstroom,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. Slechts 6% vreest voor het verlies van hun baan, tegenover 80% die daar niet bang voor is.

Getraumatiseerd
Werkenden verwachten ook dat de overheid in actie komt. 61% vindt dat de overheid beleid moet maken om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden naar werk. Ruim de helft vindt dat sociale partners, samen met de overheid een plan moeten maken om Oekraïners naar duurzaam werk te helpen.

Fortuin: ‘Het zou goed zijn als het kabinet, samen met de sociale partners, snel met een plan komt om deze groep snel op de arbeidsmarkt te integreren. We hebben te maken met getraumatiseerde vluchtelingen, en ook cultuur- en taalbarrières. Daar hoort specifieke begeleiding bij. Het CNV denkt graag mee met de overheid hoe deze groep een duurzame plek op de arbeidsmarkt kan krijgen. Wij kennen de arbeidsmarkt namelijk als geen ander.’

Werkgevers kunnen daarnaast ook in actie komen: hoewel de bereidheid groot is om Oekraïense vluchtelingen te begeleiden, verwacht 41% ook dat de werkgever hen hierin ondersteunt.

Knelpunten in onderwijs en zorg
Zorgen zijn er echter ook dat de komst van Oekraïners tot knelpunten leidt. 56% vreest nog meer personeelstekorten in onderwijs, zorg en kinderopvang als we extra vluchtelingenkinderen moeten opvangen en onderwijzen. Onder onderwijspersoneel ligt dit percentage nog hoger: 66%. Fortuin: ‘Nu al zijn er grote tekorten in zorg en onderwijs. Groepen op de kinderopvang en schoolklassen die naar huis worden gestuurd. Het kabinet zal echt aan de slag moeten met een plan om deze problemen het hoofd te bieden. Ouders moeten ongestoord kunnen werken. Op langere termijn is de kwaliteit van onderwijs een voorwaarde voor een sterke economie. Als dat niet op orde is hebben we als Nederland een probleem.’