CNV leden werkzaam bij ECT, Matrans en Transcore

Oproep om tot actie over te gaan!

Zoals je weet zijn de onderhandelingen over het pensioenakkoord vastgelopen. Je hebt een flyer hierover ontvangen vanuit CNV Vakmensen met de mogelijkheid tot het invullen van een online petitie. Daarnaast ontvang je hierbij een verklaring van de Haven Kader Groep waar jouw collega’s onderdeel van uitmaken.

Dat CNV Vakmensen bezig is met acties voorbereiden richting een landelijke actie dag op 18 maart is bij iedereen bekend. De voorbereidingen voor acties zijn in volle gang, een ieder die het nieuws een beetje volgt weet inmiddels dat wij IN BEWEGING zijn! De kaderleden zijn volop betrokken. Er moet een stevig geluid naar het kabinet en daar kun jij onderdeel van uitmaken als hardwerkende havenarbeider.

Hierbij nogmaals onze flyer en de verklaring van de kaderleden. Zo weet je (weer) waar we voor staan en welke boodschap we willen afgeven aan het kabinet.

Ik heb 2 vragen aan JOU

  1. Als je dit nog niet gedaan hebt, wil ik je dringend vragen de petitie in te vullen en ook je collega’s vragen dit te doen! We hebben echt veel petitie ondertekenaars nodig, een kleine moeite voor een grote hulp aan jouw vakbond! www.cnvvakmensen.nl/pensioenpetitie
  2. Bent je bereidt om op 18 maart mee te doen aan een actie in jouw bedrijf, samen met andere bedrijven of ergens in Nederland om een vuist te maken tegen de overheid? Meld je dan aan bij je vakbondsbestuurder.

Mail je naam en bedrijf naar mij en zorg dat jouw pensioen en dat van je kinderen niet in gevaar komt

Heb je een goed idee voor een actie binnen het bedrijf waar je werkt? Laat het mij dan weten.

Wij hebben rechtvaardige eisen

  1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken.
  2. De AOW leeftijd moet nu direct worden bevroren.
  3. Eerder kunnen stoppen dan de AOW leeftijd moet mogelijk zijn. Werkgeversboetes op eerder stoppen met werken (RVU heffing) moeten van tafel. Er moet ook ruimte zijn voor maatwerk afspraken voor zware beroepen.
  4. Financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast. Zodat indexering van pensioenen mogelijk wordt en de pensioenopbouw van werkenden weer de moeite waard. Hierdoor worden kortingen op pensioenuitkeringen bij veel fondsen onnodig.

Laten we samen, solidair en collectief in de Haven de handen ineen slaan!

Fadua Toufik
Bestuurder
M: 06-102085890
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Downloads