Al het nieuws

CNV-leden stemmen in met wijzigingen sociaal plan Monuta

CNV Vakmensen en de andere bonden hebben met Monuta onderhandeld over een nieuw sociaal plan. Het oude sociaal plan dat afliep op 1 juni 2021 is op enkele punten gewijzigd. De leden van CNV Vakmensen, FNV en De Unie hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Hierdoor is er nu sprake van een akkoord. Hieronder lees je daar meer over.

Wijzigingen
Op 2 juni 2021 ontving je van ons een nieuwsbrief met daarin de voorgestelde wijzigingen en de vraag om jou daarover uit te spreken. Je kunt de tekst hiervan nog eens nalezen via deze link.
De vakbondsleden hebben ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Op dit moment worden de puntjes op de i gezet met betrekking tot de tekst en dan kan deze ondertekend worden.
Het nieuwe sociaal plan geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2021 en zal gelden tot 1 juni 2024.

Afspraak over reizen is aangepast
Eén van de veranderingen in het sociaal plan betreft de vergoeding voor het reizen en de reistijd. Dit voorjaar, dus nog onder het oude sociaal plan, kwamen we er achter dat de regelingen in het sociaal plan op dat punt wel wat sober waren. We hebben daarom in de gesprekken over het sociaal plan gepleit voor een betere vergoeding. Dat is gelukt.

Maar wat nu als jij sinds een reorganisatie dit voorjaar juist meer moest gaan reizen
Bij reorganisaties die zijn aangekondigd vóór 1 juni 2021 golden de afspraken uit het sociaal plan 2018-2021. Met daarin dus de slechtere/soberder bepalingen als het gaat om reizen.
Omdat wij vonden dat dat toch wel zuur was voor de medewerkers die het betrof, hebben we aan Monuta gevraagd of het mogelijk is om de nieuwe afspraken ook voor deze medewerkers van toepassing te verklaren. Monuta deelde onze mening en heeft hiermee ingestemd.
Dat betekent dat de medewerkers die sinds de reorganisatie die dit voorjaar plaats vond, extra zijn gaan reizen met terugwerkende kracht een betere vergoeding van de reiskosten en reistijd tegemoet kunnen zien. Dat geldt trouwens ook voor de verhuiskostenregeling.
Kijk nog eens in onze nieuwsbrief van 2 juni 2021 wat dit voor jou kan betekenen.

In het sociaal plan een afspraak over betaling van de vakbondscontributie
Wat je misschien niet weet, maar wat we (ook al in het vorige sociaal plan) geregeld hebben, is het feit dat Monuta in sommige gevallen de kosten van het vakbondslidmaatschap betaalt. Ben je lid van de bond op het moment dat je boventallig wordt, dan betaalt Monuta jouw vakbondscontributie twee jaar vooruit en ben je dus feitelijk twee jaar gratis lid van de bond, terwijl je gebruik kunt maken van alle voordelen van het lidmaatschap zoals juridische ondersteuning (zowel werk als privé).

CNV Vakmensen is een serieuze partner als het gaat om jouw werk en inkomen
Wij kunnen ons werk voor jou en je collega's doen als we horen wat voor jou belangrijk is. Zo kunnen we zorgen dat jouw stem aan de tafel gehoord wordt. Dat doen we serieus en met passie. Eigenlijk net zoals medewerkers van Monuta hun werk elke dag doen. Als jouw collega zich nu ook realiseert dat het handig en belangrijk is om lid te zijn van CNV Vakmensen, dan is deze website iets voor hem of haar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden.Vragen of opmerkingen?

Je kunt mij altijd mailen via a.bulsink@cnvvakmensen.nl.

Aletta Bulsink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 47 18 88
E  a.bulsink@cnvvakmensen.nl