CNV-leden stemmen in met Cao Banken 2019-2020

Een ruime meerderheid van de leden van CNV Vakmensen stemde vóór het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao Banken voor 2019 en 2020. Omdat ook de leden van de andere vakbonden akkoord gingen, is deze cao nu een feit!

Ruime meerderheid
Een kleine 90% van de CNV-leden die hun stem uitbrachten, stemden voor. Argumenten tegen werden ook ingebracht. Dat de salarisstijging nog niet hoog genoeg is, was de belangrijkste. Ook werden er vraagtekens gezet bij de mogelijkheid de beoordelingstoeslag om te zetten in een vaste toeslag. Wat betreft dat laatste: als jouw werkgever dit gaat doen, en je hebt twijfels over de juiste vorm van omzetting, neem dan vooral contact op met CNV Vakmensen, jouw vakbond!

Voor wie geldt deze cao?
De grootbanken in Nederland hebben allemaal hun eigen cao. Voor de “kleinere” banken was er tot 2014 de Algemene Banken Cao. Sinds 2014 heet deze Cao Banken, en vallen ook een aantal van de “kleinere” banken niet meer onder deze cao. De CNV-leden daar ontvangen deze informatie wel, om te kunnen vergelijken met de arbeidsvoorwaarden die hun werkgever nu hanteert.
En ook als je werkt bij een bank die niet meedoet aan de Cao Banken, kan je een beroep doen op CNV Vakmensen om jou of jullie OR te ondersteunen bij het realiseren van goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden!

Op de site van de werkgeversvereniging staan alle banken die wél meedoen aan deze cao op een rijtje: https://www.caobanken.nl/nl/deelnemende-banken. De belangrijkste zijn Deutsche Bank, KASBANK, Triodos Bank en BNG. Maar ook banken/organisaties als FMO, ICS, NWB en vestigingen van een aantal buitenlandse banken zijn aangesloten bij de Cao Banken.

Wordt de cao bij jouw bank goed toegepast?
Bij elke wijziging van de cao is het natuurlijk zaak dat jouw werkgever de nieuwe afspraken goed uitvoert. Te beginnen met de salarisverhoging van 2,5%, die met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2019 geldt. Heb je vragen over de toepassing van de cao, of wil je weten wat er precies met een cao-bepaling wordt bedoeld? Neem dan contact op de cao-onderhandelaar van CNV Vakmensen, Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.


En wat kan jij zelf doen?
Sterke vakbonden zorgen voor sterke arbeidsvoorwaarden. Jij weet als geen ander wat het belang is van een goede vakbond. Zowel voor jou en jouw collega’s samen, als voor jou als individu. Want het lidmaatschap van CNV betekent ook deskundig en betrokken advies en ondersteuning bij (juridische) problemen rond werk en inkomen, inclusief een rechtsbijstandverzekering op andere terreinen.
CNV Vakmensen is al 125 jaar een sterke vakbond. Dat willen we blijven! Maak je vakbond nog sterker, en maak ook je collega(‘s) lid! Kijk op www.cnvvakmensen.nl/werven voor meer informatie.


Jolien Dekker,
Bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06 – 23811392