Al het nieuws

CNV-leden akkoord met resultaat ING-cao

Een ruime meerderheid van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat over de Cao ING. Dit betekent dat wij de cao kunnen tekenen. Wij hebben ING dit laten weten.

Meerderheid leden akkoord: zo snel mogelijk een tekst van de cao
Omdat de meerderheid van de leden van CNV Vakmensen, maar ook de leden van de andere vakorganisaties, akkoord is met het onderhandelingsresultaat, betekent dit dat er een ING-cao is. Er zal zo snel mogelijk een tekst voor de nieuwe cao komen.

Beloning: 2 x 3% voor iedereen, over 2018 nog een beoordelingsverhoging en snel duidelijkheid over budget-neutrale oplossing bij scheiding performance en beloning over 2019 en verder 
Voor alle duidelijkheid: iedereen (aan het einde van de schaal of niet) ontvangt zowel in 2019 als in 2020 een loonsverhoging van 3% en in 2020 een eenmalige uitkering van 0,75%. Daarnaast ontvang je in 2019 over het jaar 2018 nog een beoordelingsverhoging.
Over 2019 ontvang je geen beloning meer op basis van beoordeling. Performance en beloning worden gescheiden. Wel begrijpen we uit de reacties van medewerkers dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen over de budget-neutrale oplossing. Leden hebben aangegeven dat zij willen weten waarop zij kunnen rekenen.

Werkgeluk: blijdschap en eerst zien, dan geloven
CNV Vakmensen heeft zich ingespannen om werkgeluk op de agenda te krijgen. Dat is prominent gelukt. Leden geven aan daar blij mee te zijn, zeker omdat dit vervanging kan betekenen als je ergens anders tijd voor wilt hebben. Aan de andere kant zijn er ook leden die zeggen dat zij dat eerst willen zien en het dan pas zullen geloven. Zij zijn huiverig voor oud gedrag bij managers. Daarom wil CNV Vakmensen dit nadrukkelijk monitoren.
Daartoe zullen wij collega’s vragen om werkgelukambassadeur te worden. Deze werkgelukambassadeurs zullen in de gaten houden hoe het gaat met onze afspraken hierover. Jij kunt mij natuurlijk ook melden hoe het nu gaat met het werkgeluk. En dat is niet één-twee-drie geregeld, maar er moet wel een opgaande lijn in zitten.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen
Meldt dit dan aan mij. 

Ike Wiersinga,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 2350 0986