Al het nieuws

CNV: Kabinet stelt zeer forse eisen aan KLM'ers

Vandaag maakte het kabinet middels een kamerbrief haar eisen bekend aan KLM in ruil voor het verstrekken van een lening. Die eisen blijken fors te zijn en gaan veel van onze leden hard raken in de portemonnee als de tweede kamer de opstelling van het kabinet onverkort overneemt.

Sterkste schouders/zwaarste lasten
De opstelling van CNV is altijd geweest dat als er offers gevraagd worden om KLM overeind te houden, de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en ook van de gewone medewerker matiging gevraagd mag worden. Daar heeft het kabinet echter uitvoering aan gegeven door letterlijk het volgende op te schrijven in zijn brief aan het parlement: "De werknemers die minstens driemaal modaal verdienen [moeten] ten minste 20% (...) inleveren op hun arbeidsvoorwaarden. Voor lonen vanaf modaal gelden lagere percentages, lineair oplopend tot 20%. De invulling van de ze voorwaarde is verder aan de onderneming en de vakbonden."

Voor alle duidelijkheid, een modaal salaris wordt voor Nederland geschat op 36.500 Euro per jaar. Dus een salaris van drie keer modaal is 3x36.500 = 109.500 per jaar. Verdien je bijvoorbeeld 45.000 Euro per jaar, dan moet je dus 45.000 - 36.500 / (109.500-36.500) x 20% = 2,3% inleveren op je arbeidsvoorwaarden.  Aangezien de meeste KLM'ers op de grond in vaste dienst een inkomen verdienen tussen modaal en drie keer modaal, is het aannemelijk dat er zeer veel KLM'ers van Hoekstra structureel zullen moeten inleveren.

Niet alleen de grootverdieners, maar ook hardwerkende KLM'ers in doodnormale middenklassebanen met een hypotheek in de duurste regio om in te wonen van heel Nederland. Dat, gecombineerd met de zeer hoge rentepercentages die de overheid gaat vragen voor de staatsleningen (meer dan 6%, ruim boven inflatie!), maakt wel duideijk dat het serious business is voor Wopke "McKinsey" Hoekstra. De overheid heeft duidelijk gekozen voor een aanpak die een gemiddeld private equitybedrijf dat winst wil gaan maximaliseren bij de Hema en snel naar de uitgang wil om te cashen, niet zou misstaan.

Wat vindt CNV hiervan ?
Alhoewel CNV goed beseft dat zonder overheidssteun de problemen voor KLM enorm zullen zijn en we begrip hebben voor als er matiging gevraagd wordt de komende jaren, moet het Nederlandse parlement ook beseffen dat hetgeen er nu wordt gesteld aan voorwaarden snoeihard is. De koopkracht van KLM'ers wordt hier midscheeps geraakt en KLM krijgt van de overheid een wurghypotheek om de nek gehangen. Of daarmee het economisch herstel in de arbeidsmarktregio Amsterdam geholpen wordt, waar alle werkgelegenheidsgelden (NOW) tot dusverre toch voor bedoeld waren (?), is maar zeer de vraag.

CNV is zeker niet tegen het leveren van een bijdrage aan het herstel van KLM, niet voor niks hebben onze leden de uitkering van hun winstdeling uitgesteld en hebben we ons niet verzet tegen verplichte opname van vakantiedagen. Daarnaast hebben we altijd een open mind gehouden voor vervolgverzoeken van KLM die in redelijkheid van ons gevraagd kunnen worden en gaan wij niet de fantasie hoog houden dat KLM volgend jaar weer helemaal de oude is en geen pijnlijke reorganisatie moet doormaken.

Maar dit mes op de keel gaat heel ver. Hoe we daarmee om gaan, vergt reflectie de komende weken en niet een sprint naar het briefpapier waarop we zouden moeten tekenen bij het kruisje. Het moet de politiek heel duidelijk zijn dat het openbreken van cao's alleen kan met instemming van jullie, onze leden, die overtuigd moeten worden van het leveren van "offers" ten faveure van herstel. Wij zijn dan ook heel benieuwd wat jullie, onze leden, hier nu van vinden. Lees dan ook vooral de bijgevoegde kamerbrief goed door en laat ons weten wat je ervan vindt!

Positieve noot
Om met een positieve noot te eindigen, we zijn natuurlijk blij dat Minister Hoekstra nu veilig heeft gesteld dat de holding AF-KLM niet zomaar de hubfunctie van Schiphol mag ondermijnen doordat de garanties daarvoor snel opzegbaar zijn. Wat voor KLM daarmee veilig gesteld wordt, een veredelde low budgetmaatschappij die concurreert op het vlak van steeds slechtere arbeidsvoorwaarden of de mooie blauwe werkgemeenschap waarop veel Nederlanders trots zijn, gaan we de komende maanden bepalen met elkaar.

Vragen/opmerkingen
Vragen/opmerkingen over deze info ? Neem vooral contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via m.wallaard@cnvvakmensen.nl 

Tot slot nog dit, wij merken als CNV dat we de laatste tijd aardig aan het groeien zijn qua ledenaantal bij KLM. En daar zijn wij blij mee, want de komende maanden zullen wij namens, met en vooral voor de medewerkers bij KLM hard aan de bak moeten om jullie belangen te behartigen in deze historisch barre tijden.Dan helpt een goede, omvangrijke vakbondsachterban.

Ieder vakbondslidmaatschap helpt daarbij en geeft ieder lid directe invloed op zijn/haar arbeidsvoorwaarden de komende tijd! Nog geen lid, maar ook lid willen worden ? Dat kan natuurlijk ! Schrijf je in via deze link: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden


Downloads