Al het nieuws

CNV inzet cao- onderhandelingen KPN

Donderdag 14 november zijn de onderhandelingen begonnen om te komen tot een nieuwe cao voor KPN per 1 januari a.s. Naar aanleiding van de reacties van leden op de recent gehouden enquête is er een voorstellenbrief opgesteld die dient als inzet van CNV Vakmensen.

Onderhandelingstafel
De cao bij KPN wordt afgesloten tussen jullie werkgever en in dit geval 6 vakbonden. Naast de vakbondsbestuurders zitten ook collega’s van jullie aan tafel als vakbondskaderlid. Samen vertegenwoordigen wij alle werknemers die onder de cao vallen. Het bijzondere is dat er, door historische redenen, twee CNV vakbonden zijn bij KPN. Samen bepalen we de inzet en kunnen we een sterke vuist maken als CNV.

Inzet CNV
Dit jaar stellen we aan werkgever KPN voor om ervoor te zorgen dat het te behalen resultaat aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er moet sprake zijn van een substantiële loonsverhoging;
 • We willen meer eigen regie voor KPN medewerkers voor opleiding en ontwikkeling. Een persoonlijke leerrekening en meer mogelijkheden om het Inzetbaarheidsbudget in te zetten;
 • De werkdruk moet behapbaar blijven en hiertoe moeten maatregelen genomen worden;
 • De vergoeding voor stand-by moet verhoogd worden;
 • De mogelijkheden tot geboorteverlof moeten financieel extra aangevuld worden;
 • Het intern mobiliteitscentrum moet meer mogelijkheden krijgen waardoor betere doorstroming binnen KPN wordt gerealiseerd en uitstroom van KPN’ers wordt beperkt;
 • De gevolgen van het vervallen van de keuzetijdgarantie ex-ITS’ers worden in beeld gebracht. Mocht dit tot ongewenste situaties leiden dan volgt overleg met de vakbonden;
 • De toepassingsmogelijkheden van het cao budget worden nader toegelicht en eventueel aangevuld;
 • Er wordt een vervolgafspraak gemaakt over de pilot generatiepactregeling in combinatie met het invulling geven aan de afspraak uit het pensioenakkoord over eerder stoppen met werken;
 • Waar mogelijk krijgen medewerkers meer zeggenschap over de werktijden;
 • Het wordt door KPN aantrekkelijker gemaakt om lid te zijn van een vakbond.

Planning
De komende dinsdagen overleggen bonden en werkgever met elkaar waardoor we hopen nog in december tot een deal te komen. Pensioen
Mogelijk ontstaat er enige vertraging aangezien zowel DNB als accountant EY momenteel de pensioenregeling van KPN kritisch bekijken. We wachten deze ontwikkelingen af maar gaan er vooralsnog vanuit dat dit de onderhandelingen niet zal belemmeren.

Vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN- collega Hans Tuinman weten s.v.p.

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze KPN community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan: https://www.jeachterban.nl/kpn

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl