CNV dwingt latere uitdiensttreding URDV af

CNV Vakmensen heeft bij Unilever afgedwongen dat als gevolg van de latere verhuisdatum van URDV ook de beëindiging van de dienstverbanden van de mensen die meer dan 90 minuten van Wageningen wonen en gebruik maken van de regeling later gaat plaatsvinden. CNV Vakmensen is blij met dit resultaat.

Het sociaal plan URDV is gericht op een verhuisdatum van 1 juli 2019. Eind vorig jaar werd bekend dat de verhuisdatum helaas werd verschoven van 1 juli 2019 naar 1 november 2019. Unilever wilde echter voor wat betreft het moment van einde van de dienstverbanden voor de mensen die als gevolg van de verhuizing niet mee konden/wilden vasthouden aan 1 juli 2019. CNV Vakmensen heeft aangegeven het daar niet mee eens te zijn, omdat in het sociaal plan staat dat als de verhuizing later plaats vindt dan 1 juli 2019, de dienstverbanden ook later worden beëindigd. Ondanks het feit dat wij dit logisch vonden, heeft Unilever lang vastgehouden aan de einddatum van 1 juli 2019. Voor de groep die gebruik maakte van de 90+ regeling wilde Unilever op enig moment dan wel een financiële compensatie geven, maar dit was voor ons onvoldoende.

Doorbraak
Uiteindelijk heeft Unilever vorige week erkend dat de 90+ groep gewoon recht heeft op het doorlopen van het dienstverband tot 1 november 2019. Er wordt ze nog wel afhankelijk van hun situatie een alternatief aangeboden om wel uit dienst te gaan per 1 juli met een financiële vergoeding van 4 maandsalarissen, maar als men het dienstverband door wil laten lopen tot 1 november 2019, dan kan dat. Overigens staat daar dan wel de bereidheid tot het verrichten van werk tegenover. Als u collega’s kent die tot deze groep behoren, wil ik u vragen deze nieuwsbrief naar ze door te sturen.

Teleurstellend
Voor de groep vrijwillig vertrek is Unilever helaas niet met een oplossing gekomen. Voor deze groep houdt Unilever vast aan de einddatum van 1 juli omdat deze groep nooit boventallig zou zijn geworden en zelf hebben gekozen voor vrijwillig vertrek. Wij vinden dit standpunt discutabel, omdat ook in deze vaststellingsovereenkomsten integraal wordt verwezen naar het sociaal plan met de regeling daarin over uitstel van de verhuizing. Anderzijds is gebruik maken van de 90+ regeling gevoelsmatig toch iets anders dan vrijwillig te vertrekken. Onze juristen zullen nog overwegen of het zinvol is om dit juridisch aan de orde te stellen. Behoort u tot de groep van vrijwillige vertrekkers en wilt u dit aan de kaak stellen, dan kun u contact met ons opnemen om goed tot een afweging te komen. Als u collega’s kent die tot de groep vrijwillig vertrek behoren, dan verzoek ik u deze nieuwsbrief naar ze door te sturen.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun u contact opnemen met uw CNV-bestuurder Jeroen Warnaar (tel: 06-20354990, e-mail: j.warnaar@cnvvakmensen.nl of Twitter: @JeroenWarnaar ). Meer informatie over CNV Vakmensen kun je vinden op www.cnvvakmensen.nl .