Al het nieuws

CNV doet voorstel met collega-bonden aan KLM om overheidslening veilig te stellen

Grondvakbonden CNV, NVLT en VKP hebben dit weekend aan KLM een gezamenlijk voorstel gedaan om te komen tot afspraken over het reduceren van arbeidsvoorwaarden van de medewerkers. Wij willen alles op alles zetten om vóór 1 oktober 2020 tot een akkoord te komen met KLM en de reddingsboei van de overheidslening te pakken voor de toekomst van het bedrijf.

Daarom hebben we een voorstel gedaan, waarin we in onderhandelingsvrijheid een eigen invulling aan de overheidsvoorwaarden geven, maar wel met de uitgangspunten dat ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten dragen’ én de de lagere inkomens bij KLM (zoveel mogelijk) worden ontzien.

Tegelijkertijd vinden we ook dat in deze tijd, waarin KLM alleen kan overleven met een overheidslening en waarin het niet onwaarschijnlijk is dat er naast de lening ook nog overheidsgeld rechtstreeks richting een herkapitalisatie moet gaan, het niet uitlegbaar is aan de Nederlandse belastingbetaler en de overheid dat de lonen worden verhoogd.

De hoofdpunten van het voorstel aan KLM:

 • Wij stemmen in met het voorstel van KLM om de salarisverhogingen van 1-8-2020 (2,5%) en van 1-8-2021 (2,5%) voorlopig niet door te voeren, zodat ze ingezet kunnen worden als bijdrage aan de arbeidsvoorwaardenreductie in de komende jaren. Hierdoor vindt er onder 1,5x modaal geen verlaging van het bestaande salaris van voor het uitbreken van de crisis (maart 2020) plaats;
 • Onder 1x modaal levert niemand in, maar krijgt iedereen de aangekondigde loonsverhogingen uiteindelijk met terugwerkende kracht, na 31-12-2022;
 • Tussen 1 en 1,5x modaal komt er een tredestaffel waarbij tussen de 100% en 0% van de helft van de aangekondigde loonsverhogingen (dus maximaal 2,5%) ook nog met terugwerkende kracht wordt uitgekeerd na 31-12-2022 (zo wordt deze groep “zoveel als mogelijk ontzien”);
 • Boven 1,5x modaal wordt de loonsverhoging (net als bij de andere KLM'ers) ingevoerd na 31-12-2022 alleen dan zonder een uitkering met terugwerkende kracht over de periode 2020-2022;
 • Ploegendiensttoeslag telt niet mee in de grondslag waarover je moet inleveren, want dat is in de eerste plaats een vergoeding voor het werken in ongezonde nacht- en wisseldiensten;
 • Voor de bijdrage aan de arbeidsvoorwaardenreductie blijven we zoveel mogelijk af van het pensioengevende salaris en het maandelijks inkomen;
 • Daarom willen we de bijdrage van 0% tot en met 20% (van 0 tot 3 keer modaal) invullen door allereerst het uitstellen van de loonsverhogingen van 2 keer 2,5% (augustus 2020 en augustus 2021);
 • Daarna volgt voor het invullen van de bijdrage het inzetten van de winstdelingsregeling over 2019 (voor zover de individuele bijdrage nog niet is bereikt en dat is boven 1,5x modaal), vervolgens kan het duurzaam inzetbaarheidsbudget worden gebruikt;
 • Ook stellen we voor om over de 10 maanden van 2022 waarover nog geen cao is afgesproken voor alle medewerkers een nullijn aan te houden, maar de inflatie in die periode wel in te boeken als een invulling van de bijdrage waardoor het % wat je eventueel daarna nog moet inleveren over 2022 omlaag kan ;
 • Pas na de winstdelingsregeling, het DI-Budget en eventueel in 2022 de inflatiecorrectie over 10 maanden komt de pensioengevende eindejaarsuitkering of het variabel inkomen aan de beurt;
 • Wij doen dit voorstel gestand als ook de domeinen vliegers en cabine binnen KLM hun bijdrage onder dezelfde uitgangspunten leveren.

CNV, VKP en NVLT maken hiermee duidelijk dat we willen bijdragen aan een toekomstbestendige KLM. We roepen ook alle andere betrokken partijen hiermee op om aan dit voorstel een passend vervolg te geven in het belang van de ruim 30.000 KLM’ers en het voortbestaan van de KLM.

Vragen/opmerkingen
CNV zet deze stap niet voor de lol, maar wel in het belang van maximaal behoud van werkgelegenheid voor KLM'ers de komende jaren. Het gaat ons niet om het politieke en publicitaire pokerspel, maar om het zoveel mogelijk in stand houden van de banen van KLM'ers en hun bijbehorende arbeidvoorwaarden. We vragen om jullie begrip voor onze inzet en zetten ons vol in om jullie belangen te verdedigen in deze moeilijke tijd. Om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van banen. Voor collega's waarvoor die werkgelegenheid niet meer houdbaar is bij KLM moeten we daarnaast een goed sociaal vangnet inrichten, dat heeft voor ons prioriteit nummer een!

Vragen of opmerkingen ? Je bestuurder Michiel Wallaard is bereikbaar via m.wallaard@cnvvakmensen.nl en 06-20471892. Hij onderhandelt niet alleen, maar samen met KLM'ers, zowel aan de onderhandelingstafel als via de kadergroep. Ook probeert hij al jullie commentaren en opmerkingen zoveel mogelijk te verwerken in onze strategie en oplossingsrichting. Dus schroom niet om te reageren! De komende drie dagen (tot en met woensdag) zijn van ochtend tot avond bijna volledig gevuld met onderhandelingen over deze reductie van arbeidsvoorwaarden en (misschien nog wel belangrijker!) een fatsoenlijk sociaal plan voor KLM'ers.

We hopen dat we jullie spoedig met goed nieuws over deze onderhandelingen weer kunnen melden bij jullie.