CNV-beveiligers stemmen tegen verlaagde loonstijging

Leden van vakbond CNV zijn tegen een verlaging van de afgesproken loonsverhoging voor beveiligers. Werkgevers meldden begin oktober dat ze de afgesproken loonsverhoging van 14,5 procent niet kunnen betalen. Na overleg is aan vakbondsleden voorgelegd of ze akkoord gaan met 8,5 procent dit jaar. Een verlaging van 6 procent. Die 6 'gemiste' procent zou verschuiven naar de komende drie jaar. Naast loonsverhoging krijgen beveiligers volgend jaar ook 5,6 procent hoger uurloon als gevolg de arbeidsduurverkorting.

Loonstijging gekoppeld aan inflatie

De loonstijging in de Particuliere Beveiliging is in 2018 gekoppeld aan de inflatie. Het is een cao met een zogenaamde 'automatische prijscompensatie (apc). De consumentenprijsindex (CPI) van september is daarbij de maat voor de loonstijging in het jaar daarop. Zowel in 2022 als in 2020 was er sprake van automatische prijscompensatie, de lonen stegen in die jaren met de CPI van de voorgaande september.

Omdat de CPI in september dit jaar 14,5% was, betekent dit dat de lonen volgens de cao-afspraak met 14,5 procent stijgen in 2023. Daar komt bij dat in 2023 ook de uurlonen omhoog gaan met extra 5,6 procent. Dit vanwege de in 2018 afgesproken arbeidsduurverkorting per volgend jaar. Werkgevers in de beveiliging vinden dit onbetaalbaar, omdat de arbeidsduurverkorting plaatsvindt in het jaar waarin ook de inflatie omhoog schiet.

Werkgevers stelden daarom begin oktober - geheel onverwacht - voor om af te zien van de koppeling tussen lonen en inflatie. Ze stelden voor de lonen niet met de afgesproken 14,5 procent, maar met 8,5 procent te verhogen. Een verlaging van 6 procent. De arbeidsduurverkorting - met een loonwaarde van 5,6 procent - gaat dan wel door. De gemiste loonstijging van 6 procent zou dan worden gespreid over de komende drie jaar.

Vakbonden hebben deze verlaging voorgelegd aan de leden. Daar hebben we wel een aantal kleine verbeteringen voor bedongen. CNV-leden zijn tegen de verlaging, het voorstel is afgewezen met een meerderheid van 58 procent.

Waarom stemden leden tegen?

Door de relatief lage lonen in de particuliere beveiliging zeggen veel leden dat ze de afgesproken loonstijging hard nodig hebben. De koppeling tussen loonstijging en inflatie is voor lagere inkomens geen luxe. Het is in veel gevallen nodig om de snel stijgende kosten van levensonderhoud te kunnen betalen.

Ook geven leden aan er weinig vertrouwen in te hebben dat de achterstallige 6 procent ook daadwerkelijk terug komt de komende jaren. "Ik kan mijn gasrekening ook niet over de komende drie jaar uitsmeren", zo meldt één van de CNV-leden. Tegelijkertijd zijn ook veel leden niet blind voor wankele situatie waar sommige beveiligingsbedrijven in komen te zitten als de afgesproken loonstijging doorgaat.

Toenemende druk op beveiligers

De beveiligers die lid zijn van CNV werken ondermeer op luchthavens, asielzoekerscentra, bedrijventerreinen, havens, defensie, ziekenhuizen, winkels en overheidsgebouwen. In toenemende mate voeren ze publieke taken uit. Desondanks staan de lonen voor beveiligers al decennia onder druk door hevige concurrentie tussen bedrijven bij aanbestedingen.

Dat komt door keiharde concurrentie op lonen tussen beveiligingsbedrijven die onder elkaar door bieden bij opdrachtgevers. Daar komt bij dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recent opnieuw een goedkope cao in de beveiliging heeft 'toegelaten'. Beveiligingsbedrijven en opdrachtgevers kunnen uitwijken naar deze goedkope flex-cao, wat de lonen in de hele sector nog meer onder druk zet.

Hoe nu verder

De bal ligt allereerst bij de werkgevers, de afspraken in de cao uit 2018 blijven voorlopig overeind, nu CNV-leden tegen het verlaten van de automatische prijscompensatie hebben gestemd. Met jullie collega's in de cao-commissie zullen we de ontstane situatie eerst bespreken.

We houden jullie op de hoogte.


Vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen

Heb jij een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error