Chubb trekt een deel van de maatregelen in.

Nadat FNV en CNV met de OR kenbaar hebben gemaakt dat Chubb niet eenzijdig arbeidsvoorwaarden kan aanppassen, ook niet voor bepaalde duur, heeft de directie toegezegd een aantal maatregelen in te trekken.
Op Joost heeft Chubb een nieuwsbrief gezet waarin de maatregelen en de aanpassingen er op worden toegelicht.

Voor alle duidelijkheid: de bonden en de OR hebben niet ingestemd met aanpassingen op arbeidsvoorwaarden of het bedrijfsregelement.

Wij begrijpen heel goed dat we een hele bijzondere en moeilijke tijd doormaken. Een tijd die vraagt om aanpassingen en flexibiliteit van iedereen. Dit betekent niet dat een werkgever éénzijdig arbeidsvoorwaarden kan aanpassen. Ook niet tijdelijk.

Als een werkgever zich genoodzaakt ziet om aanpassingen te doen die afwijken van de cao of het bedrijfsregelement dan zal hij hierbij de bonden of de OR moeten betrekken. Wij zijn bereidt om mee te denken over oplossingen maar dan moet wel de noodzaak worden aangetoond.

Chubb heeft ons niet betrokken bij de totstandkoming van de maatregelen. Chubb heeft ons tot op heden ook niet kunnen overtuigen van de noodzaak van de maatregelen. Dit betekent dat jij als medewerker niet verplicht kan worden hier aan mee te werken.

In de bijlage kun je het nieuwsbericht van de directie lezen.

Als je vragen of opmerkingen hebt dan kun je contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Henk Jongsma,
CNV Vakmensen,
06-22383073
h.jongsma@cnvvakmensen.nl

Downloads