Al het nieuws

Cao-voorstellen Allnex 2020

Het is blijkbaar moeilijk de organisatie bij Allnex op orde te krijgen na een reorganisatie die, naar nu blijkt, te diep is gegaan.

De werkdruk is groot. Het is van belang dat de mensen die het werk moeten doen duidelijk hebben wat ze moeten doen en hoe ze het vol kunnen houden.

Tijdens de cao-onderhandelingen zullen we concrete afspraken moeten maken aan de hand van het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid geeft verplichtingen aan de werkgever maar ook werkenden zijn direct verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid.

Nu we concrete afspraken moeten maken hechten we grote waarde aan jullie inbreng. Jullie weten als eersten waar de werkdruk ligt en kunnen mogelijke oplossingen zien. Overigens dank aan diegenen die ons al informatie hebben gestuurd!
Voor wie zich nog niet heeft laten horen. Je kan mij benaderen via onderstaand mailadres, maar je kan ook rechtstreeks terecht bij Pierre Verdult en Peter Passier. Doe dit a.u.b. vóór maandagmiddag 3 februari, 17.00 uur.

Natuurlijk zijn aanvullingen op de onderstaande voorstellen ook welkom!

Mede namens Pierre en Peter,
Peter Vlaming, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5329 5256 / E p.vlaming@cnvvakmensen.nl

Looptijd
Wij stellen voor een cao overeen te komen met een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. 

Inkomen
Wij stellen een structurele loonsverhoging voor die voldoet aan de loonvraag passende binnen het huidige economische klimaat in Nederland. 

Mantelzorg
Wij stellen in geval van mantelzorg voor het aantal bovenwettelijke vakantiedagen dat hiervoor ingezet kan worden, jaarlijks te beperken tot 5. In overleg kunnen meer dagen ingezet worden maar deze worden uitsluitend gezien als besteed aan mantelzorg en gaan dus niet ten koste van het vakantiesaldo. Wettelijke dagen zijn uitsluitend bestemd voor vakantie. 

Vaderschapsverlof
Wij stellen de volgende aanpassingen in het aanvullend verlof voor:
- Allnex vult de uitkering aan tot 100% van het maximum dagloon;
- in overleg is spreiding van opname van het verlof over een langere periode dan 5 weken mogelijk.

Persoonlijk ontwikkelingsbudget en duurzame inzetbaarheid
CNV Vakmensen zet zich in voor het vergroten van kennis bij werkenden en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid; duurzame inzetbaarheid via een persoonlijk ontwikkelingsbudget waarin de werkgever jaarlijks een storting doet. Gedurende deze onderhandelingen hechten wij grote waarde aan het maken van concrete afspraken waarbij het onderzoek duurzame inzetbaarheid als leidraad dient.

Extra vakantiedag 
Wij stellen voor de werkgeversbijdrage te continueren conform de AWVN-regeling.

WGA premie 
Graag bespreken wij mogelijke ervaringen vanuit de intentieverklaring van Allnex, waarin aangegeven wordt dat Allnex zich inzet voor mensen met een arbeidshandicap.

Werkgeversbijdrage
Wij stellen voor de werkgeversbijdrage te continueren conform de AWVN-regeling. 

WGA premie
Wij stellen voor dat deze structureel door Allnex betaald zal worden. 

Wajong
Graag bespreken wij mogelijke ervaringen vanuit de intentieverklaring van Allnex, waarin aangegeven wordt dat Allnex zich inzet voor mensen met een arbeidshandicap. 

Aanvullende/gewijzigde voorstellen
Wij behouden ons het recht voor om voorafgaand, dan wel tijdens de cao-onderhandelingen, met aanvullende en/of gewijzigde voorstellen te komen.