Al het nieuws

Cao Verzekeringsbedrijf: een korte pauze

Helaas is het in de laatste onderhandelingsronde niet gelukt om volledige overeenstemming met de werkgevers te bereiken over een nieuwe looptijd van de cao verzekeringsbedrijf. We hebben besloten even een korte pauze in te lassen om over laatste punten na te denken en achterbannen te raadplegen. Deze tijd is er, want de cao loopt pas einde van dit jaar af. Op 3 december is er een nieuw overleg gepland.

Tijdens de onderhandeling op 8 oktober zijn er wel weer belangrijke stappen in de goede richting gezet. Zo hebben we afgesproken om het tijdelijke individuele duurzame inzetbaarheidsbudget van € 750,00 structureel in de cao op te nemen en om onderzoek te doen naar een leerrekening voor spaarmogelijkheden voor dit budget. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt over een bredere kaderregeling over tijd en plaats onafhankelijk werken, waarmee je meer eigen regie kan krijgen over de plek waar je jouw werk uitvoert. De werkgever en de ondernemingsraad vullen de regeling nader per bedrijf in. Ook hebben we afspraken gemaakt voor een betere positie van flexwerkers en over een werkdrukmeter. Al deze afspraken staan nog wel onder voorbehoud van een complete set aan afspraken.

Pensioen
Voorafgaande en tijdens de afgelopen onderhandelingen was de middelloonpensioenregeling een belangrijk gespreksonderwerp. De premies van deze regelingen zijn flink gestegen door de lage rentes en dit kan bij werkgevers voor flinke kostenstijgingen zorgen. Toch hebben we afgesproken om nu geen aanvullende afspraken hierover te maken. Wel zullen we op een later tijdstip in gesprek gaan over het pensioenakkoord.

Openstaande punten
Werkgevers en vakorganisaties hebben elkaar al op veel punten gevonden. We hebben nog geen afspraken kunnen maken over de uitbetaling van de 13e maand voor uitzendkrachten, een regeling voor vervroegde uitreding voor medewerkers vlak voor pensionering en over de structurele salarisverhoging. Werkgevers stellen voor om de salarissen met 1,5% te verhogen. Dit is een verbetering van het vorige bod en wederom een stap in de goede richting. CNV Vakmensen is benieuwd hoe jij hierin staat, wat is een passende loonontwikkeling voor de cao?

Hoe nu verder?
Op 3 december is er een volgende onderhandeling gepland. De tussenperiode gebruiken partijen om zich te beraden op punten waarover geen overeenstemming is. CNV Vakmensen is daarom erg benieuwd hoe je aankijkt tegen de openstaande punten en de al gemaakte afspraken. Jouw mening is belangrijke input voor het overleg op 3 december.

Contact
Heb je vragen naar aanleiding van de onderhandelingen, je werk of je lidmaatschap? Of wil je jouw mening delen over de cao-onderhandelingen?. Neem dan gerust contact met mij op. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 91
t.westerink@cnvvakmensen.nl