Al het nieuws

Cao-Verzekeraars is rond

In de afgelopen periode hebben leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over het cao-akkoord voor de verzekeraars. De uitslag laat zien dat CNV-leden unaniem hebben ingestemd met het bereikte cao-resultaat.

Een duidelijke uitkomst van de stemming, nu alle stemmers hebben ingestemd met het behaalde resultaat. Ook bij andere vakbonden en bij de werkgevers heeft de meerderheid positief gereageerd op het bereikte resultaat. Hiermee is de nieuwe cao tot stand gekomen. Het is goed om te horen dat de gemaakte afspraken aansluiten bij de wensen van de leden uit de sector. Er zullen wensen blijven open staan, blijf deze ook actief delen zodat we deze in de toekomst kunnen meenemen in de onderhandelingen.

De afspraken zullen de komende periode verwerkt worden in de teksten van de cao. Daarnaast gaan we in werkgroepen aan de slag om beleid te formuleren rondom pensioen, duurzame inzetbaarheid, vitaliteitsregeling en een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem. We hebben gezamenlijk de intentie uitgesproken om hier dit jaar actief mee aan de slag te gaan. Uiteraard gaan alle vaste afspraken uit het akkoord in per 1 januari 2020 en ontvang je per 1 februari 2020 een loonsverhoging van 3,25%.

Contact
Heb je ideeën over de onderwerpen van de werkgroepen of wil je meepraten over ontwikkelingen in je sector? Neem dan contact met mij op. Neem ook gerust contact op bij andere vragen rondom je werk of je lidmaatschap.

Tamara Westerink
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5120 2991
E. t.westerink@cnvvakmensen.nl