Cao-uitkomst Tyson Foods

Net voor de herfstvakantie is er voor de derde keer onderhandeld met de directie van Tyson Foods om te komen tot een nieuwe cao. Na de eerdere overleggen werd duidelijk dat het verschil tussen het bod van Tyson en de eisen van de vakorganisatie ver uit elkaar liggen.
Onze inzet voor de cao was een verlenging van de huidige cao voor de duur van 12 maanden,  waarbij we vooral een verbetering wilden afspreken van het salaris. Tyson wil graag een langere looptijd afspreken, namelijk 24 maanden. Een langere looptijd was voor ons bespreekbaar, maar dan wilden we het naast het salaris ook hebben over onze verbetervoorstellen uit de voorstellenbrief. Daarbij gaat het ons dan om werkzekerheid/garantie voor tijdelijke medewerkers, (werkgerelateerde) scholing van medewerkers en het instellen van een werkgroep rondom duurzame inzetbaarheid.

Na een aantal schorsingen is er door de werkgever een eindbod neergelegd waarin onze voorstellen zoals hierboven genoemd terugkomen en we voor de duur van de looptijd een structurele loonsverhoging hebben afgesproken van 3,3%. In de bijlage kun je het totale eindbod lezen. We leggen dit neutraal aan jullie voor ter stemming. 

De stemming verloopt digitaal, ieder lid heeft 1 stem. Om te stemmen klik je op deze link. Je kunt tot en met 6 november aanstaande stemmen. 

Op 6 november is er om 19.00 uur in de kantine een voorlichtingsbijeenkomst over de cao. Je bent daar van harte welkom!

Hank Oomkes
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 57
E: h.oomkes@cnvvakmensen.nl

Downloads