Cao-traject DHL Logistics – gesprek hervat

Nadat vakbonden het overleg op 1 februari hadden geschorst voor een achterbanraadpleging hebben we op vrijdag 22 februari jongstleden het overleg weer opgepakt. We praten jullie graag bij.

Input & Steun
Vakbonden CNV en FNV vroegen zich begin februari oprecht af hoe we het overleg moesten voortzetten. Jullie werkgever kwam met een aantal ingrijpende verslechteringsvoorstellen die medewerkers flink in de portemonnee zou raken. Wij hadden wel ideeën hoe daarop te reageren maar wilde dit graag éérst bij jullie toetsen. Verder hebben we goede gesprekken met medewerkers kunnen voeren op een aantal locaties. Dank daarvoor! De onderhandelingsdelegaties aan vakbondszijde voelen zich hiermee ontzettend gesteund in het onderhandelingsproces. Dankzij jullie hebben wij een krachtige boodschap kunnen neerleggen bij de onderhandelaars van jullie werkgever.

Kaders en focus
We zijn op 22 februari de gehele dag in gesprek geweest met jouw werkgever. N.a.v. jullie reacties hebben we aangegeven geen ruimte te hebben om afspraken te maken die meer flexibilisering toestaat in het voordeel van de werkgever en ten nadele van de werknemers. Ook hebben we nogmaals benadrukt dat er een goede loonsverhoging moet komen voor iedereen. Omdat alle partijen redelijk snel tot een nieuwe cao willen komen hebben we focus aangebracht. Van de drie voorstellenbrieven (die van de werkgever, FNV en CNV) hebben wij kenbaar gemaakt:

  1. waar we deze ronde afspraken over willen maken,
  2. welke voorstellen we willen parkeren voor de langere termijn en
  3. over welke onderwerpen we géén afspraken over willen maken.

Deze focus heeft tot resultaat dat er nu een bruikbare agenda ligt voor de volgende overleggen.

Wij zijn, met behulp van jullie, luid en duidelijk geweest. Wij gaan ervan uit dat ons signaal goed is geland bij de werkgever en dat we dit ook terug gaan zien in concrete en goede afspraken in de volgende onderhandelingsrondes. Verslechteringsvoorstellen ten opzichte van de huidige cao zijn en blijven voor ons onbespreekbaar!

Nog drie data
Er staan nog drie data gepland. Het doel is om aan het eind van deze drie data te komen tot een onderhandelingsresultaat. Aan ons zal het niet liggen. De volgende data staan gepland: 15 maart 2019, 29 maart 2019 en 19 april 2019.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn hoor je dit gelijk! Vragen, op- en/of aanmerkingen? Wij horen het graag.

Mede namens de CNV onderhandelingsdelegatie,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 20 48 9475
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

Nb. Betrokkenheid van jou en jouw collega’s op dit dossier is hard nodig! Stuur daarom deze nieuwsbrief ook vooral door naar collega’s die nog geen lid zijn van een vakbond. Beter nog: maak ze lid van CNV Vakmensen en spreek je samen uit voor een goede cao!