Al het nieuws

Cao resultaat Taxi

CNV Vakmensen heeft met werkgevers een cao resultaat Taxi bereikt. Wij leggen dit resultaat nu ter stemmen aan je voor.

CAO onderhandelingen
De cao onderhandelingen zouden eigenlijk in maart plaatsvinden, echter toen zijn de onderhandelingen uitgesteld in verband met corona.
Uit de enquête in de  vakantieperiode bleek dat loonsverhoging, doorbetaling bij ziekte en de vele onderbrekingen belangrijke punten voor jullie waren. CNV Vakmensen is op basis van deze punten in gesprek gegaan met werkgevers.
De sector heeft het nog steeds lastig, de volumes zijn nog niet op het oude niveau (rond de 65%) en vele bedrijven moeten nog steeds gebruik maken van de NOW en worden deels gecompenseerd door de opdrachtgevers. De komende tijd met wederom verscherpte maatregelen zal ook weer effect hebben op de volumes en of er wel of niet gereden kan worden in bepaalde regio’s of voor bepaalde doelgroepen. Dit maakte deze onderhandelingen ook bijzonder lastig. Uiteindelijk zijn wij toch tot een cao resultaat gekomen.

CAO resultaat
Op hoofdlijnen tref je de inhoud van het resultaat hierover. Het volledige resultaat zit in de bijlagen bij deze nieuwsbrief.

Looptijd:
De looptijd is 1 jaar, van  1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Loonsverhoging:
Per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 1,5%

Loondoorbetaling bij ziekte:
In de huidige Cao is opgenomen dat de eerste twee maanden 70% doorbetaald moet worden, daarna, tot 104 weken, 90%. In het onderhandelingsresultaat is opgenomen dat voor nieuwe ziektegevallen per 1 januari 2021 gaat gelden dat de 1e twee weken van de ziekteperiode tegen 70% betaald moet worden, vanaf twee weken tot en met 8 weken 80% en vanaf 8 weken tot en met 104 weken 90%. De wachtdagen blijven bestaan.

Verloonde tijd en onderbrekingen
Onderdeel van het cao resultaat is om tijdens de looptijd van de cao tot een nieuwe regeling te komend rondom standplaatsen en onderbrekingen.

Er is ook een werkgelegenheidsafspraak gemaakt, hierover kun je meer lezen in de bijlage.

CNV Vakmensen is tevreden met het onderhandelingsresultaat. Op de belangrijkste punten, loon, loondoorbetaling bij ziekte en de vele onderbrekingen is het gelukt om afspraken te maken. De werkgelegenheidsafspraak biedt een stukje perspectief voor de toekomst. Wij leggen het CAO resultaat dan ook positief ter stemming aan je voor. Je kunt tot en met 15 oktober stemmen. Je kunt via de stem knop onder aan deze mail stemmen. Als je nog vragen hebt neem dan contact met mij op.

Agostino Di Giacomo Russo
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06 478 26 875
E a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl

Downloads