Al het nieuws

Cao-resultaat met bijsmaak in Metaal & Techniek

Metaalunie haakt af

CNV Vakmensen en de betrokken collega-vakbonden hebben vannacht - 8 april - een cao-onderhandelingsresultaat gesloten met de werkgevers in de Metaal & Techniek (FWT). Evenwel zonder deelname van de Koninklijke Metaalunie (KMU). De KMU mag tot uiterlijk 15 april aansluiten maar heeft het recht op inspraak verspeeld voor de komende cao-periode. De stakingen zijn vooralsnog opgeschort behalve voor bedrijven die onder de Metaalunie vallen. Als die niet alsnog aansluit, zijn stakingen daar weer heel goed mogelijk.

Carrosseriebouwers, zilversmeden, isolateurs en installateurs ontvangen per 1 juli een eerste loonsverhoging van 42,50 euro per maand. Daarbij krijgen ze eenmalig €382,50 ter compensatie van de gemiste cao-maanden (oktober 2021 tot juli 2022).

In september volgt een loonsverhoging van 2,75%, op 1 maart 2023 nog eens 3,25% en op 1 januari 2024 tot slot 0,6%. De looptijd van de nieuwe cao is 30 maanden. De werknemers zien hun salaris binnen 11 maanden van nu met 7,4% stijgen.

Metaalmoeheid?

Maar dus niet de werknemers in de metaalbewerkingsbedrijven. Hun werkgeverskoepel, de Koninklijke Metaalunie liet op het laatste moment verstek gaan bij de cao-onderhandelingen op donderdag en vrijdag. Als de Metaalunie niet voor 16 april beslist om alsnog bij te tekenen dan geldt het eerdere ultimatum van de bond weer en zijn acties mogelijk. Volgens onderhandelaar Bernard Zijlstra leek er wel sprake van metaalmoeheid bij de Metaalunie. Hij was uitermate verbaasd dat deze werkgevers verstek lieten gaan ondanks hun eerdere instemming om toch opnieuw te onderhandelen over een cao. ‘Wij gaan de goede afspraken die we nu hebben liggen voor honderdduizenden werknemers niet opofferen aan de interne besluiteloosheid van de Metaalunie. Die krijgt van ons een paar dagen de kans om op die rijdende trein te springen, daarna is het klaar.’

Jeugd vooruit

Ook de jeugdlonen gaan er minimaal 9% op vooruit. De bedoeling is om deze op termijn op te heffen, zodat alle werknemers een vak-volwassen loon ontvangen. Verder wordt het generatiepact nu een structureel recht voor onbepaalde tijd en kunnen ouderen, dankzij een zware beroepenregeling, 3 jaar voor hun pensioenleeftijd stoppen met werken. De komende tijd wordt dit cao-onderhandelingsresultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de bonden.

Zijlstra is ingenomen met de vloeren in de loonsverhoging die nu zijn afgesproken: ‘Die 42,50 euro erbij in de portemonnee telt vooral onderin de loonschalen lekker aan. Het houdt de sector als geheel bovendien aantrekkelijk.’

Volgens hem is het woord nu aan de leden: 'Die kunnen de komende tijd hun oordeel vellen over het onderhandelingsresultaat. Pas bij instemming kunnen we echt spreken van een cao-akkoord. Daarbij sluit ik zelfs niet uit dat werknemers in de metaalbewerking nog gaan morren richting hun eigen werkgeverskoepel. Ze zien immers een forse verbetering van arbeidsvoorwaarden aan hun neus voorbij gaan.'

Sinds medio november 2021 werd op veel plaatsen actie gevoerd voor deze nieuwe cao.

‘Wij gaan de goede afspraken die we nu hebben liggen voor honderdduizenden werknemers niet opofferen aan de interne besluiteloosheid van de Metaalunie. Die krijgt van ons een paar dagen de kans om op die rijdende trein te springen, daarna is het klaar.’

Bernard Zijlstra - Onderhandelaar CNV Vakmensen

Wil je reageren of heb je een vraag aan de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error