Cao-resultaat AFP

Zoals jullie in een interne memo ongetwijfeld al hebben gelezen, zijn we op donderdag 5 maart met jullie werkgever tot een cao-resultaat gekomen. Op 19 maart zullen we dit met een positief stemadvies aan de leden van beide vakbonden voorleggen.

Onderhandelingsresultaat
Na twee constructieve onderhandelingsronden die in goede sfeer zijn verlopen, zijn we blij dat we tot een resultaat zijn gekomen waar wij positief over zijn. In de bijlage vind je alle afspraken terug.
Enkele belangrijke punten zijn :

  • een looptijd van 1 januari 2020 – 1 april 2021;
  • een loonsverhoging van 3% per 1 januari 2020 en 1% per 1 januari 2021;
  • het Toppers-systeem wordt in ere hersteld;
  • afspraken rond Duurzaam Inzetbaarheid, waaronder een onderzoek naar mogelijkheden en behoeften rond zelfregie werktijden en roosters onder de ploegenmedewerkers, werkplekinrichting en ergonomie, voorlichtingsbijeenkomsten van ASR over verschillende onderwerpen rond pensioen en een nog nader met de OR uit te werken fietsenplan. 

Ledenvergaderingen
Graag leggen we het onderhandelingsresultaat aan jullie voor op
donderdag 19 maart 2020
- van 13.00 – 13.30 uur (vergaderzaal 2, AFP);
- van 14.00 – 14.30 uur (in de Duiker, Ugchelen);
- van 15.00 – 15.30 uur (in de Duiker, Ugchelen). 

We hopen iedereen hier weer te zien om het volledige resultaat te bespreken.
Heb je in de tussentijd vragen? Mail mij gerust.

Mede namens de kaderleden,
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen 

M 06 2390 9865
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl

 

 

 

Downloads