Al het nieuws

CAO Philips

Vierde cao-overleg Philips nog weinig hoopgevend.

Op dinsdag 5 januari jl. heeft het vierde cao-overleg over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden in de Philips cao plaatsgevonden. Op de gezamenlijke agenda stonden de volgende onderwerpen:

  • Loonparagraaf
  • Looptijd van de cao
  • POB
  • RVU / Zwaar werk regeling
  • Arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen Productie personeel Drachten en Best
  • Annual Incentive versus winstdelingsregeling
  • Te ontwikkelen nieuwe pensioenregeling

Over de overige secondaire wederzijdse voorstellen is niet verder gesproken.

Geconstateerd kan worden dat op vele primaire arbeidsvoorwaarden de opvattingen nog behoorlijk uiteen lopen en er niet direct te verwachten valt dat er op korte termijn overeenstemming wordt bereikt over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden.

In de bijlage tref je een overzicht aan van de stand van zaken met betrekking tot de primaire thema’s en de uiteenlopende standpunten.

Tijdens de komende cao-onderhandelingen (gepland 28 januari en 8 februari) zal over deze onderwerpen verder gesproken gaan worden. Zo zullen dan ook de secondaire onderwerpen in de onderhandelingen worden meegenomen zoals onder meer het thuiswerkbeleid en generatiepact beleid.

Mede namens de cao-delegatie: Ian Cummins, CNV kaderlid

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2032
E. a.huizinga@cnvvakmensen.nl


Bijlage: Overzicht stand van zakem CAO Philips

Downloads