Al het nieuws

Cao-overleg ProRail

Afgelopen woensdag heeft het eerste overleg plaatsgevonden met de directie van ProRail over de vernieuwing van de cao. Dat eerste overleg stond vooral in het teken van het uitwisselen en het toelichten van de voorstellen.

ProRail gaf aan de bonden aan hoe het ProRail van de toekomst er moet uit gaan zien zonder met concrete voorstellen te komen. De medewerkersvisie is daarin leidend.

De wijzigingsvoorstellen van CNV Vakmensen zijn geformuleerd op basis van onze enquête, de beraadslagingen in de cao-commissie en het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen. De speerpunten in onze voorstellen zijn het individuele loopbaanbudget en duurzame inzetbaarheid. Onze voorstellenbrief en de enquête vind je in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Op 4 en 5 april zullen we opnieuw gaan onderhandelen. ProRail komt dan met concretere voorstellen en zal er inhoudelijk worden gediscussieerd.

Mede namens de onderhandelingsdelegatie, Bastiaan Logtmeijer, Harry Smelt en Marcel Walraven.
 
Jerry Piqué
Bestuurder
M: 06-51602052
E: j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads