Al het nieuws

Cao-overleg NS: stappen gezet maar we zijn er nog niet

Tijdens het cao-overleg NS zijn er stappen gezet. NS heeft goed naar CNV Vakmensen en de andere bonden geluisterd. Onze insteek blijft steeds dat wij werkgelegenheid en sociaal plan belangrijk vinden. Maar we zijn er nog niet.

Tussenstand van de onderhandelingen
We zijn op 7 december in de ochtend begonnen met de onderhandelingen en hebben op 8 december in de vroege ochtend geconstateerd dat we prettige gesprekken hebben gehad. NS heeft echt naar ons geluisterd, maar dat wij nog een overlegronde nodig hebben om te kijken of we met elkaar een resultaat kunnen bereiken. Ook om het zorgvuldig te kunnen afwegen, hebben wij om 5.00 uur in de ochtend het overleg geschorst. Op 10/11 december praten wij verder.

NS heeft op het einde van de onderhandelingsdag een reactie gegeven op de door CNV Vakmensen en de andere bonden genoemde punten.  We noemen in deze nieuwsbrief de zaken, die voor CNV belangrijk waren bij de onderhandelingen. CNV en de andere bonden hebben hier nog niet op gereageerd. Dat gaan we in de volgende ronde doen.

Werkgelegenheid blijft belangrijk onderhandelingspunt voor CNV Vakmensen
CNV Vakmensen heeft steeds aangegeven, dat bij alles wat wij afspreken in de cao voor ons de focus op werkgelegenheid ligt. NS heeft daar goed naar geluisterd. Uitgangspunt is dat gedwongen ontslagen voorkomen worden. Daarbij levert zowel jij als medewerker maar ook NS inspanningen om herplaatst te worden als je boventallig wordt verklaard. Dit betekent interne NS-medewerkers voor externe medewerkers, zeker voor structureel werk. Mocht dat onverhoopt toch niet lukken dan is het sociaal plan van toepassing. Of de door NS voorgestelde tekst voldoende is moeten we nog bezien, maar werkgelegenheid krijgt in ieder geval goede aandacht.

Sociaal plan wordt verlengd en aangevuld
Het sociaal plan wordt verlengd tot 1 januari 2023. Daarnaast zijn er een aantal aanvullingen:

  • Bij een organisatiewijziging waarbij je standplaats wijzigt, wordt de extra reistijd voor 3 jaar volledig gecompenseerd.
  • Als jij niet boventallig bent maar je collega in hetzelfde reorganisatiegebied wel, dan kun je op basis van vrijwilligheid aangeven, dat jij plaats wilt maken voor de boventallige collega. Natuurlijk moet je collega dat ook goed vinden. En het moet een uitwisselbare functie zijn. Jij ontvangt dan de voor jou geldende ontslagvergoeding, zoals die in het Sociaal Plan staat.
  • Als je boventallig bent en het sociaal plan valt voor jou persoonlijk in jouw individuele situatie ongunstig uit dan kun je aanvullende afspraken maken.
  • Voor medewerkers die in een schrijnende situatie zitten en waarvoor het niet gelukt is om binnen NS een plekje te vinden, wordt in een pilot gekeken of er een financiële compensatie mogelijk is.

Eerder stoppen met werken
Op basis van wetgeving kun je 3 jaar, 2 jaar of 1 jaar eerder stoppen met werken, als je dat afspreekt in de cao. We hebben erover gesproken hoe dat invulling te geven. Je kunt dan 21.000 euro belastingvrij daarvoor gebruiken om je eerder ingegane pensioen aan te vullen. NS heeft gezegd dat bedrag ter beschikking te willen stellen en je kunt dat bedrag dan gebruiken 1 jaar tevoren en dat hele bedrag gebruiken, 2 jaar tevoren en dat bedrag door 2 delen en 3 jaar tevoren en dat bedrag door 3 delen. Omdat er ook andere mogelijkheden zijn, komen we daar nog op terug.

Loon en looptijd
Het laatste voorstel van NS is dat de looptijd duurt tot 1 juli 2022.  Per 1 april 2020 krijg je met terugwerkende kracht 1% erbij, per 1 april 2021 1,5% en per 1 januari 2022 1%. Gemiddeld is dat 1,6% per jaar.

Overige voor CNV belangrijke punten waarover gesproken is

  • Er wordt gekeken of je verlof kunt sparen voor sabattical of eerder met pensioen te kunnen
  • De afspraak over de leergang Vonk over sociale innovatie wordt voortgezet

Nog niet alles gehonoreerd en sommige zaken behoeven aanscherping
NS heeft nog niet alles, dat voor CNV Vakmensen (en de andere bonden) belangrijk is, gehonoreerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan thuiswerkvergoeding. Ook zijn we over alle hierboven genoemde onderwerpen nog niet uitgesproken en hebben die nog aanscherping nodig. Kortom we zijn er nog niet, maar er zijn zeker al stappen gemaakt. Dus nog even geduld voordat wij iets definitiefs kunnen melden. Natuurlijk houden wij jou op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kun je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl