Al het nieuws

Cao-overleg KLM (vooralsnog) vastgelopen

In een unieke situatie hebben alle acht bij KLM actieve bonden, waaronder CNV, het cao-overleg met werkgever beëindigd. Oorzaak: KLM bleef volharden in een structureel loonbod dat zo ver ligt onder wat momenteel gebruikelijk is in Nederland dat verder onderhandelen niet meer zinvol was.
Loonbod
Bonden hebben KLM afgelopen dinsdag opgeroepen om haar aanvankelijke loonbod, 2,25% en 600 Euro eenmalig (als we snel zouden tekenen) voor 16 maanden, te herzien. Dit omdat dit bod (op jaarbasis 1,69% structureel) fors ligt onder wat momenteel in Nederland gemiddeld wordt uitgekeerd aan structurele loonsverhoging (2,7%). Natuurlijk verwachtten we niet dat KLM gelijk een flinke stap in onze richting zou doen, dat is nu eenmaal onderhandelen, maar zelfs een kleine stap om "het balletje te laten rollen" bleek er vandaag niet in te zitten.

Eerst stelde KLM vandaag voor om de 2,25% niet over 16 maanden maar over 20 maanden uit te smeren (en dan 1000 Euro eenmalig uit te keren), waardoor het structurele loonbod op jaarbasis verder zakte naar 1,35%. Toen wij vervolgens aangaven dat, als KLM in onderhandelingsronde zes nog steeds geen enkele stap kon zetten ten opzichte van het lage openingsbod, we maar, hoe teleurstellend ook, terug moesten naar de leden, schudde KLM nog een loonbod uit de mouw. Dat bedroeg 1,7 % voor een cao van een jaar en 600 Euro eenmalig. Wederom een structureel loonbod dat op jaarbasis 1,7% was, onder inflatieniveau en ver onder het niveau van wat in Nederland momenteel gebruikelijk is.

Wij vonden als gezamenlijke bonden dat we daarom (en dat is heel ongebruikelijk), om onszelf nog serieus te nemen, niks anders konden doen dan het overleg beëindigen. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk een cao. Maar als werkgever geen enkele moeite doet om de zaak op voor ons het meest cruciale punt (loon!) in beweging te krijgen dan houdt het voor dit moment op.

Waren bonden dan halsstarrig ?
Inmiddels blijkt dat KLM aan jullie heeft laten weten dat wij als bonden onredelijke eisen hebben neergelegd en niet flexibel waren. Maar wij hebben natuurlijk aan KLM meerdere malen laten weten, dat als KLM een substantiële stap zou zetten qua loonbod wij natuurlijk bereid waren om naar onze eisen te kijken (zie ook bijgevoegde brief). Het heeft er dan ook een beetje de schijn van dat KLM niet zoveel moeite heeft met het tillen van een cao-uitkomst over de zomer.

Daar komt bij dat KLM in zijn communicatie hamert op dat jullie dit jaar al een loonsverhoging en een winstuikering hebben gehad. Daarmee wordt volledig genegeerd dat die winstuitkering over 2018 was en bovendien eenmalig en dat de loonsverhoging die jullie hebben gehad komt uit de vorige cao, die al sinds eind mei van dit jaar is verlopen. Voor de (collectieve) arbeidsovereenkomst waar we nu over onderhandelen is het loonbod simpelweg erg laag, zeker als je kijkt naar wat er elders in Nederland gebeurt qua loonstijgingen en de veelgehoorde kritiek in dit land tot op het hoogste niveau dat hogere loonstijgingen dan de huidige gemiddelde loonstijging gerechtvaardigd zijn. Dat daar wat eenmalige betalingen tegenover worden gezet doet niks af aan de structurele laagte van het bod.

Inhoud
Al eerder was bekend dat ook op inhoud KLM niet onverdeeld gunstige voorstellen heeft gedaan. In zijn totaliteit gaat het om wat plusjes (bijvoorbeeld het experimenteren met jokerdagen en het structureel maken van de huidige regeling 80% werken voor 90% salaris en 100% pensioenopbouw) en minnen die budgettair elkaar wegstrepen volgens KLM. Maar twee minnen zijn voor ons in het bijzonder lastig.

KLM wil namelijk dat vanaf begin 2020 medewerkers na wat maanden begeleiding gedwongen ontslagen kunnen worden met de wettelijke transitievergoeding. Ten opzichte van de huidige afspraken (bijlage 15 en het mobiliteitsprotocol) is dit een forse reductie van ontslagkosten. Natuurlijk is KLM niet alleen maar gefocust op FTE-reductie, maar de prijs per medewerker om hem of haar af te laten vloeien neemt wel af, waardoor de financiële afweging om dit in de toekomst wél te gaan doen wel eens anders kan zijn dan nu het geval is.

Daarnaast zijn wij niet onverdeeld enthousiast over het voorstel van KLM om wederom een ADV-dag in te leveren.

Hoe verder ?
De vraag is dan ook: Hoe verder ? Wij hebben inmiddels als acht bonden al gezamenlijk een brief aan KLM gestuurd (zie bijlage). Daarin staat als afsluiter: "Zodra KLM wél instapt op de uitnodiging van de bonden om een duidelijke en substantiële beweging te maken op (structureel) beschikbare loonruimte, én dat zwart op wit in concrete vorm als tegenvoorstel aan de bonden kenbaar maakt, zijn wij beschikbaar voor verder overleg." Kortom, wij staan open voor overleg, maar de bal ligt bij jullie 100-jarige werkgever ! En mocht die de handschoen niet willen oppakken, staan wij open voor suggesties over hoe we dit wel voor elkaar krijgen. Laat maar weten aan ons!

Contact
Je kunt contact opnemen met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Ik doe dit werk gelukkig niet alleen maar samen met onze delegatie, bestaande uit Asha Mees (GS) en Cock Van Der Pol (E&M) én met onze actieve ledengroep, die onmisbaar is in het meedenken over deze cao-onderhandelingen. Meepraten kan ook via ons platform Je Achterban via https://www.jeachterban.nl/klm/