Cao-overleg ING schiet niet op

Tijdens het laatste cao-overleg is er goed gesproken over het onderwerp 'tijd' en 'wellbeing'. Helaas was dat niet zo toen het over belonen ging.

Tijd en wellbeing belangrijke onderwerpen in deze tijd
'Tijd' is een belangrijk onderwerp en zal het fundament worden voor de overige afspraken. Randvoorwaarden om 'tijd' handen en voeten te geven zijn:

 • Tastbaarheid, je moet wel tijd krijgen voor werk, zorg, ontwikkeling en de balans daarin.
 • Daarover in gesprek gaan is nodig en daarbij ook de afspraak: wie is waarvoor verantwoordelijk. Daarbij is het uitgangspunt dat zowel jij als je leidinggevende verantwoordelijk zijn voor het invulling geven aan jouw tijd.
 • Invulling geven aan tijd mag niet tot meer werk leiden. Dat betekent dat het financiële gevolgen heeft voor ING.

De volgende zaken willen we oppakken in de cao:

 • Het plannen.
 • Alles wat met tijd voor ontwikkeling te maken heeft.
 • Verlofsparen om eerder met pensioen te kunnen of met sabbatical te gaan.
 • Tijd afspreken bij invulling IDP, in KPI’s zetten.

Wat nog discussiepunten zijn voor wat betreft 'tijd' zijn: 'minder uren per week werken' en 'wat doen we met de pilot onbeperkt verlof', zoals het in de huidige cao is afgesproken.

Voor 'wellbeing' denken we aan 'gezondheidscheck', 'samen bewegen' en 'gezond thuiswerken'. De vraag daarbij is wat in de cao hoort en wat bij goed werkgeverschap.

Belonen blijft een lastig punt
CNV vakmensen en de andere vakorganisaties hebben aangegeven, dat wij voor een 1-jarige cao een looneis van 3% en ook een oplossing over de inschalige beloning willen afspreken. Wel zijn wij ons bewust dat andere zaken ook geld kosten en willen dan ook afspraken maken over:

 • Een persoonlijk ontwikkelingsbudget van 1200 euro.
 • Een aantal collectieve dagen te gebruiken voor trainingen.
 • Rvu-budget, dat is een budget dat het gemakkelijker maakt er 3 jaar voor aow-leeftijd er uit te kunnen.
 • Cmu-uitkering.
 • Aandeelparticipatie.
 • Gratificaties.

Als reactie hierop gaf ING aan dat zij wil investeren in 'tijd', ontwikkeling en 'wellbeing'. Maar hoe of wat gaf ING niet concreet aan. ING is bereid een kleine stap te doen over de inschalige beloning. Daarnaast wil zij voor 2 jaar een nullijn afspreken. Je begrijpt dat dit voor ons een teleurstellende reactie was.

Hoe nu verder?
Volgende keer gaan we een slagje dieper in op 'tijd'. Tevens zal ING dan met een concrete reactie komen over alles wat met geld te maken heeft. Informeer je collega’s over deze stand van zaken en laat vooral weten hoe jij en je collega’s hierover denken. Voor vragen of opmerkingen kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl