Al het nieuws

Cao-overleg ING gaat verder

Tijdens het laatste cao-overleg is gesproken over tijd- en plaatsonafhankelijk werken, tijd en hebben vakorganisaties een presentatie gegeven over de cijfers van ING.

Werken thuis en/of op kantoor: nu en in de toekomst
Er is weer gesproken over werken thuis en/of op kantoor. Dat omvat de onderwerpen werkplekset, thuiswerkvergoeding en reisvergoeding. Over de werkplekset zal ING zo spoedig mogelijk (volgende week) met informatie komen. Ook over thuiswerkvergoeding en reisvergoeding komt in de loop van de volgende week informatie.

Tijd: onderzoek naar waar de problemen liggen om tot oplossingen te komen
CNV Vakmensen heeft in haar inzetbrief aangegeven, dat tijd een schaars goed is en dat dit een onderwerp is dat aandacht behoeft. Daarom willen wij tijd voor ontwikkeling en mantelzorg, tijd voor wellbeing, tijd om te rouwen, tijd voor verminderen van werkdruk, verlofsparen (om eerder met pensioen te kunnen) en een 30-urige werkweek. Doel van deze voorstellen is om tijd voor jou te creëren voor ontwikkeling, zorg en tijd voor jezelf. Ook uit de verschillende werkgroepen kwam tijd als een onderwerp, dat aandacht vraagt, aan de orde. Opvallend is immers dat er veel burn-out is bij ING. En dat heeft zeer waarschijnlijk met het schipperen met de tijd te maken. We hebben afgesproken dat wij bij de cao-tafel in gesprek gaan met zowel leidinggevenden als medewerkers, die aangeven of waarvan wordt aangegeven, dat tijd voor hen een probleem is. Daarnaast wordt er geanalyseerd en gekeken naar onderzoeken hoe het zit met tijd per afdeling of unit. Er zijn systemen waaruit je kunt halen hoeveel uur jij en je collega’s waaraan besteden. Onze vooronderstelling is dat het vaak lastig is aandacht te kunnen besteden aan ontwikkeling en wellbeing door tijdsgebrek en werkdruk. Als jij voorbeelden hebt, laat het dan vooral weten. Dan kunnen we dat (natuurlijk geanonimiseerd als jij dat wilt) meenemen.

Presentatie van vakorganisaties over ING-cijfers: minder maar niet slecht
Tot grote verbazing van ING presenteerden de vakorganisaties hun visie op de cijfers van ING. En ja, het gaat minder dan voorheen maar nog steeds niet heel erg slecht. Zeker bij ING Nederland niet. Er is ons inziens geen sprake van een crisissituatie bij ING. Daarom hebben wij vraagtekens bij de 3 x 0%. ING geeft aan dat naast de situatie van hoge risicokosten en lage rente, jij en je collega’s ook meer verdienen dan anderen in Nederland. Dit is voor hen ook een reden om met 3 x 0% te komen. Een volgende keer praten wij hier verder over.

Input over tijd en nog vragen/en of opmerkingen?
Heb jij ervaringen over (het gebrek aan) tijd laat het dan vooral weten. Ook voor andere vragen en/of opmerkingen kan je natuurlijk bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl