Al het nieuws

Cao overleg Grh. Bloemen en Planten vordert niet

Deze nieuwsbrief geeft een update van de onderhandelingen over de cao Groothandel Bloemen en Planten. Deze tweede cao ronde heeft op dinsdag 2 juli plaatsgevonden in het World Horti Center te Naaldwijk en heeft eigenlijk niets opgeleverd.

Bod / voorstellen van werkgevers teleurstellend:

Terugkijkend op het cao overleg kunnen we niet anders dan vaststellen dat we als vakorganisatie niet nader tot de werkgevers zijn gekomen. Onze cao voorstellen en standpunten waren helder en duidelijk maar de reactie van werkgevers eerder onduidelijk en bovendien erg mager.
 
Samenvattend komt het er op neer dat de werkgevers creatief hebben nagedacht over de beantwoording van onze voorstellen. Maar hoe creatief ook, kennelijk mag het allemaal niet veel kosten en daar lijkt hun reactie op gebaseerd.
Er zijn enkele punten waarin werkgevers tegemoet komen aan de voorstellen van CNV Vakmensen maar voor een belangrijk deel werd er negatief gereageerd. Ze kwamen met een minimale loonsverhoging in een cao met een looptijd van twee jaar.
De geboden loonsverhoging dekt de gemiddelde inflatie niet en ook is het minder dan de gemiddelde loonstijging voor 2019.

Kortom, wij hebben na onderling beraad aangegeven dat wij op basis van deze eerste reactie niet verder kunnen praten.
Wij snappen dat de werkgevers voorzichtig zijn in verband met de onzekerheid over Brexit en de gevolgen die een harde Brexit in de sector kan creëren, maar die voorzichtigheid hoeven de medewerkers in de sector o.i. niet te betalen. 
We willen de werkgevers in deze onzekere tijd tegemoetkomen en hebben de werkgevers gevraagd na te denken over een cao met juist een kortere looptijd en de eerste gevolgen van Brexit maar 'ns af te wachten. Maar dan wel met een hoger loonbod!

Wij zijn nog niet uitonderhandeld en hebben een denkpauze ingelast.
Er is afgesproken om maandag 19 augustus a.s. verder te praten.

Kracht van de vakbond:

De kracht van de vakbond wordt voor een belangrijk deel bepaald door de input van onze leden. Zichtbaarheid en om de positie van CNV Vakmensen te versterken is een krachtige bond zeer belangrijk. Een stevige/brede cao-commissie is voor ons van groot belang. Wij hebben nog steeds plekken beschikbaar voor de cao-commissie/kadergroep. Dus nu is het moment om invloed uit te oefenen in het cao-traject!

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met Arie Kasper, namens CNV Vakmensen jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Maar je kan ook vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/

Daar ontmoet je collega's, kan je ervaringen delen en proberen we zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.