Cao overleg Grh. Bloemen en Planten van start

Het overleg met de werkgevers in de Groothandel in Bloemen en Planten is van start gegaan. Met een delegatie van de werkgevers verenigd in de VGB is o.m. gesproken over de voorstellen van de vakbeweging. De eerste reactie van werkgeverszijde was weinig hoopvol.

Mening van werkgevers: Men vindt dat de vakbeweging een te rooskleurig beeld schetst over de ontwikkelingen in de sector. Hoewel de omzetschade tijdens de Corona-periode in het afgelopen jaar -naar ons inzicht- beperkt is gebleven vindt men de voorstellen van de vakbeweging buitensporig en niet passend. De winstmarge zou dun zijn, mede veroorzaakt door o.a. stijgende transportkosten en de gevolgen van Brexit. Er is volgens de VGB weinig ruimte voor een loonstijging en voor andere onderwerpen die de cao verbeteren.  

Werkgeversvoorstellen:  De werkgevers willen een cao met een looptijd van 2 jaar, van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023. Er is loonruimte van in totaal 3% waaruit je kan opmaken dat de lonen gedurende de looptijd ieder jaar met ongeveer 1,5% zullen stijgen. Daarnaast lijkt het er op dat een door ons gewenste tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer wordt ingevoerd maar hierover is nog geen concreet voorstel ontvangen. Tijdens de looptijd wordt het functiewaarderingsproject afgerond. 

Wat wil de vakbeweging? Samen met FNV Agrarisch Groen heeft CNV Vakmensen met verbazing kennis genomen van deze reactie van de VGB, juist omdat wij van onze achterbannen andere geluiden horen. Hoewel mogelijk hier en daar de broekriem is aangehaald zijn er (gelukkig) door Corona geen bedrijven omgevallen. Het is in de sector druk en mede door verloop van personeel is er tekort aan medewerkers. Daarnaast wordt er meer en langer doorgewerkt om het werk af te krijgen.

Het loonbod van de VGB is onder het huidige inflatiecijfer. Je zou er op dit moment met 1,5% loonsverhoging zelfs op achteruit gaan. Hoewel het inflatiecijfer kan schommelen zal het zeker jullie koopkracht niet verbeteren. We vinden verder dat ook de afspraken uit het pensioenakkoord moeten worden ingevoerd, waaronder het verlofsparen en het opnemen van een RVU-regeling met de mogelijkheid om 3 jaar eerder te kunnen stoppen met werken. Maar we hebben meer voorgesteld.
Bij deze nieuwsbrief zijn 2 bijlagen gevoegd. De voorstellenbrief van CNV Vakmensen en de brief van de werkgevers. Zo kan je zelf het beste beoordelen in welke mate de voorstellen uiteenlopen.

Hoe nu verder? De cao-onderhandelingen worden hervat op woensdag 25 augustus 2021. Wij zullen dan op het voorstel van de VGB onze eerste formele reactie geven.
We hopen dat je de moeite wilt nemen jouw reactie vast 'ns kenbaar te maken.

Reacties, vragen/opmerkingen? Voor reacties, vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/

Downloads