Al het nieuws

Cao overleg Grh. Bloemen en Planten van start

Op 5 juni a.s. starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de medewerkers in de Groothandel Bloemen en Planten. Graag willen wij onze voorstellen met jullie bespreken en met name jullie betrokkenheid en inbreng is hierbij hard nodig. Kom naar de ledenvergadering!
Wat staat er zoal op onze agenda voor het cao-overleg:

Wij vinden het tijd voor een substantiële loonsverhoging en het verlagen van de werkdruk. Daarbij is het goed om te benoemen dat in 2017 en 2018 de omzet in de sector enorm is gegroeid. Ondanks een daling bij de top-5 afnemers in 2018 gaat de bloemen- en plantenexport vanuit Nederland het record van € 6 miljard van vorig jaar aantikken. Kortom, de bloemen- en plantensector blijft groeien, ondanks regeldruk en de Brexit-perikelen.

Naast een goede loonsverhoging zijn er ook andere arbeidsvoorwaarden te bespreken, waaronder:

Pensioen: Zoals eerder vermeld is de pensioenregeling ondergebracht bij PGB. Dat betekent o.m. lagere kosten en dat komt weer ten goede aan de deelnemers. Voor ons is het nu van belang om de regeling inhoudelijk te verbeteren, waarbij wij voorstellen om de pensioenpremie van 8% op basis van een gelijke verdeling te verhogen naar 10%. Werkgever en werknemer betalen dan ieder 5%. We zijn bereid om de regeling in twee stappen te verbeteren, maar maken dat afhankelijk van het loonbod en de looptijd van de cao.

Reparatie 3e WW-jaar:
Vanaf 1 januari 2016 is de WW-duur stapsgewijs aangepast. De WW-duur tot 1 januari 2016 was maximaal 38 maanden en werd vanaf die datum tot 1 april 2019 met één maand per kwartaal, afgebouwd naar 24 maanden. In navolging op deze aanpassing zijn werkgevers en werknemers overeengekomen om het 3de WW-jaar incl. de WW-opbouw te repareren. Door omstandigheden die buiten onze invloed liggen is het in deze sector nog niet geregeld, maar daar blijven we vanzelfsprekend aan werken.

Overige cao-punten: Verder willen wij ook andere kwalitatieve afspraken maken, waaronder het opnemen van een nieuw arbeidstijdennormentabel, verlagen van de werkdruk en vermindering van het aantal wachtdagen bij de 2de ziekmelding.

Cao-bijeenkomst: Op woensdag 22 mei a.s. organiseren we samen met FNV Agrarisch Groen een cao-bijeenkomst waar leden en niet-leden welkom zijn. We beginnen om 19.30 uur en de lokatie is:

FNV Regionaal Vakbondshuis
Derkinderenstraat 2-8
1062 DB Amsterdam.

Neem je collega's mee, het gaat tenslotte om de arbeidsvoorwaarden van álle medewerkers!

De kracht van de vakbond wordt mede bepaald door de input van onze leden. Om de positie van de vakbonden te versterken is het belangrijk om onze representativiteit in de sector te vergroten en te waarborgen. Een stevige kadergroep is daarbij van groot belang. Meld je aan als kaderlid! Dit is hét moment om invloed uit te oefenen in het cao-traject.

Vragen/opmerkingen:

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, bestuurder van CNV Vakmensen in deze sector. Het emailadres is a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Via dit emailadres kan je ook jouw voorstellen/ideeen voor de nieuwe cao melden.

 

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.