Al het nieuws

Cao-overleg Grh. Bloemen en Planten begint

Binnenkort start het formele overleg voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Bloemen en Planten. De leden zijn geraadpleegd en mede op basis van hun input is een voorstellenbrief samengesteld. Deze is hier bij gevoegd.

Verkennend gesprek

We hebben informeel al een verkennend gesprek gevoerd met de werkgevers in deze sector. Daarin zijn onder meer de ontwikkelingen in de sector besproken.
De VGB zegt dat het qua omzet wel goed gaat maar de marges zijn erg dun. Het lijkt onzeker of er (veel) ruimte is voor een loonsverhoging en/of andere verbeteringen in de cao. Volgens de VGB hebben veel werkgevers niet of onvoldoende gebruik kunnen maken van de NOW regelingen omdat de voorwaarden van die regelingen niet aansloten bij de seizoen-fluctuaties in deze sector. Veel bedrijven hebben verlies gedraaid of konden alleen overeind blijven door in te teren op het vermogen maar er zijn ook overnames geweest. Afijn, we wachten nu eerst de voorstellen van de werkgevers af en zullen dan een reactie geven.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt.
Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Downloads